• Čeština
  • Polski
  • English
slide01
slide02
previous arrow
next arrow

01.03.2022 IV Spotkanie Komitetu Sterującego

10 října, 2023
? W dniu 01.03.2022 odbyło się IV spotkanie Komitetu Sterującego. Spotkanie odbyło się w formie zdalnej. Ze względu na przedłużenie czasu trwania projektu, zaplanowano więcej takich spotkań niż pierwotnie założono.
➡ Spotkania Komitetu Sterującego to bardzo ważna część projektu – dzięki obiektywnemu spojrzeniu Członków KS na postępy w projekcie, można ocenić w jakich obszarach projektu należy zintensyfikować działania.
✅ Podczas spotkania zostały zaprezentowane postępy w projekcie, a także plany na najbliższe miesiące. Z uwagi na fakt, iż poprzednie spotkanie odbyło się przeszło rok wcześniej, a od tego czasu osiągnięto wiele zakładanych celów, prezentacja była zbudowana na zasadzie zestawień – jak wyglądały poszczególne etapy prac w czasie poprzedniego spotkania, a jak wyglądają obecnie.
Członkowie Komitetu Sterującego wyrazili swoje uznanie dla postępów w projekcie, jakie udało się osiągnąć dotychczas.
KSIV