• Čeština
  • Polski
  • English
slide01
slide02
previous arrow
next arrow

Dzień informacyjny LIFE 2022

10 října, 2023
Dnia 14 czerwca 2022 roku odbył się dzień informacyjny LIFE organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konferencja poświęcona była możliwościom wynikającym z uczestnictwa w programie Life, a także wsparcia zarówno merytorycznego, jak i finansowego, jakie oferuje w tym zakresie NFOŚiGW.
 
Na konferencji odbyły się bardzo ciekawe wykłady dotyczące projektów, a także prezentowano projekty Life, zarówno te trwające, jak i zakończone.
Byliśmy i my, ze stanowiskiem projektu Refrigerants Life Cycle, gdzie odwiedzający mogli zapoznać się z naszym projektem, dowiedzieć się o etapach jego realizacji, wpływie na środowisko oraz efektach społeczno-ekonomicznych. ??
 
Warto przypomnieć, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundusz sfinansował aż 30,08% kosztów kwalifikowalnych projektu Refrigerants Life Cycle.
DzienOtwarty NFOSiGW