• Slide01
  • Slide02

logotyp nfosigwlife 150x107pxProjekt Refrigerants LIFE Cycle je spolufinancován Evropskou Komisí v rámci programu LIFE a z Národního Fondu pro Ochranu Životního Prostředí a Vodního Hospodářství

Ve dnech 02 - 04.09.2021 jsme se zúčastnili konference pořádané naším partnerem - společností Chemat

Zřídili jsme projektový stánek, kde jsme mohli návštěvníkům představit detaily našeho projektu Refrigerants LIFE Cycle

Náš projektový manažer jako řečník měl příležitost ukázat environmentální přínosy projektu

Konference se zúčastnili zástupci podniků, místních vlád a nevládních organizací

23

baner fb

Dyskusja, bezpłatny, webinar zaplanowany na 13.07.2021 godzina 11.00

Zapraszamy na cykl dyskusji online o możliwościach spowolnienia zmian klimatu oraz koniecznych przedsięwzięciach, dających szansę na wypełnienie dyrektyw Unijnych prowadzących do neutralności klimatycznej w 2050 roku.

Chcemy odpowiedzieć na pytania: Co robić, aby metropolie nie stawały się wyspami ciepła? Czy ekologia może być atrakcyjna pod względem ekonomicznym dla budżetów gmin, przedsiębiorstw i obywateli? Jak różne OZE mogą działać synergicznie i co z tego wynika?

Zajmiemy się też zagadnieniem czy innowacyjny zespół prądotwórczy Urban Wind Power Station może być techniczną odpowiedzią na powyższe pytania? 

Zmierzymy się z tymi problemami podczas cyklu spotkań.

Już 13.07.2021 o godzinie 11.00 odbędzie się ostatnia czwarta dyskusja. Jej tematem będzie: „Recykling energii: układy synergiczne OZE”

Udział w dyskusji wezmą miedzy innymi: Leszek Drogosz - Prezes Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”, Anna Łasica Czaplejewicz – z-ca Koordynatora ds. Edukacji i Promocji LIFE-UrbanWind.PL

Dyskusję poprowadzi Krzysztof Sołoducha – Grupa Sztuka Architektury

Weź bezpłatny udział w dyskusji – link  

FB -  https://www.facebook.com/events/257425386143857/

YT -  https://youtu.be/rOAGhqrEhog

Poprzednie debaty można obejrzeć na kanale YT Sztuka Architektury

Pierwszą dyskusję - „Recykling energii jako sposób na spowolnienie zmian klimatycznych” – można zobaczyć tutaj  https://youtu.be/wbEz4s_DN_A

Druga dyskusję - „Recykling energii, jako możliwość ucieczki od wysp ciepła na terenach zurbanizowanych” – można zobaczyć tutaj https://youtu.be/UhR893Q8Mgc

Trzecia dyskusja - „Recykling energii z wykorzystaniem strumieni powietrza wymuszonych działalnością człowieka” – można zobaczyć tutaj https://youtu.be/zhIlsRO3znA

Organizatorzy:

stopka3

25. června 2021 se uskutečnila 2. monitorovací návštěva projektu. Tentokrát jsme se mohli setkat osobně! 😊

Na schůzce:

  • Monitoru jsme představili aktivity naší nadace
  • Byly zde diskusní panely, během nichž každý z příjemců představil postup prací
  • Proběhl panel Close to market (C2M), kde jsme se spojili s externími specialisty a diskutovali o možnostech spolupráce

Výsledky návštěvy budou použity pro další implementaci Projektu! 😊

 Wizyta monitorujaca

plakat 2306

Dyskusja, bezpłatny, webinar zaplanowany na 23.06.2021 godzina 14.00

Zapraszamy na cykl dyskusji online o możliwościach spowolnienia zmian klimatu oraz koniecznych przedsięwzięciach, dających szansę na wypełnienie dyrektyw Unijnych prowadzących do neutralności klimatycznej w 2050 roku.

Chcemy odpowiedzieć na pytania: Co robić, aby metropolie nie stawały się wyspami ciepła? Czy ekologia może być atrakcyjna pod względem ekonomicznym dla budżetów gmin, przedsiębiorstw i obywateli? Jak różne OZE mogą działać synergicznie i co z tego wynika?

Zajmiemy się też zagadnieniem czy innowacyjny zespół prądotwórczy Urban Wind Power Station może być techniczną odpowiedzią na powyższe pytania? 

Zmierzymy się z tymi problemami podczas cyklu spotkań.

Już 23.06.2021 o godzinie 14.00 odbędzie się druga z czterech dyskusji. Jej tematem będzie: „Recykling energii, jako możliwość ucieczki od wysp ciepła na terenach zurbanizowanych”.

Udział w dyskusji wezmą miedzy innymi: Leszek Drogosz - Prezes Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”, Tomasz Bońdos - Koordynator Zespołu ds. Zarządzania Energetyką przy Urzędzie miasta Bydgoszcz, Anna Łasica Czaplejewicz – z-ca Koordynatora ds. Edukacji i Promocji LIFE-UrbanWind.PL

Dyskusję poprowadzi Krzysztof Sołoducha – Grupa Sztuka Architektury

Weź bezpłatny udział w dyskusji – link  

FB - https://fb.me/e/1fEH6xNzb

YT - https://www.youtube.com/watch?v=UhR893Q8Mgc

Zapraszamy na kolejne dyskusję:

30.06.2021 godzina 11.00 – „Recykling energii z wykorzystaniem strumieni powietrza wymuszonych działalnością człowieka”

06.07.2021 godzina 11.00 – „Recykling energii w układach synergicznych z innym OZE”

Pierwszą dyskusję - „Recykling energii jako sposób na spowolnienie zmian klimatycznych” – można zobaczyć tutaj  https://youtu.be/wbEz4s_DN_A

Organizatorzy:

stopka urban windstopka3

Partner:

stopka gsa

Patroni medialni:

stopka chronmy klimatstopka gwzozone

stopka 25latstopka life

      

                         

V rámci projektu jsme byli povinni připravit střednědobou zprávu o monitorování ekonomických a sociálních ukazatelů, a tedy prověřit, jak realizace projektu ovlivňuje veřejné povědomí o nakládání s chladivy. Díky této studii jsme nejen poznali úroveň veřejného povědomí, ale také jsme se dozvěděli hlavní důvody, proč některá chladiva nejsou k dispozici pro správu.

Při shromažďování údajů pro tuto zprávu byl proveden průzkum mezi specialisty v chladírenském a klimatizačním průmyslu, který byl porovnán s loňským průzkumem. Příjemce zároveň získal údaje o počtu zákazníků, kteří poskytnou obnovené faktory pro regeneraci pomocí specializovaného IT systému, který mají. Díky této studii bylo možné pozorovat nárůst zájmu o regenerační službu, což ukazuje, že marketingové a osvětové aktivity Příjemce mají pozitivní efekt.

Na základě zprávy jsme připravili tento informační list, ve kterém si můžete přečíst zkoumané aspekty a výsledky. 😊

Doporučujeme vám číst. 👉 Kartička

ANKIETA LIFE UNIWERSYTET

Náš projekt podporuje vzdělávání! 😊

Dnes jsme měli možnost hovořit se studentem postgraduálního studia ochrany životního prostředí na Biologické fakultě Varšavské univerzity. Podařilo se nám podělit se o své zkušenosti a vyplnit dotazník, který bude použit k prozkoumání usnadnění a obtíží při přípravě aplikace LIFE.

Paní Beata, děkujeme, že jste nás kontaktovali a přejeme hodně štěstí!

 

 

 

1

Na pozvání NFEPWM se náš koordinátor Bartłomiej Caruk podělil o své zkušenosti s přípravou, přípravou a prováděním projektu Cyklus LIFE chladicího cyklu. Prezentace byla určena přibližně 108 příjemcům.

Srdečně Vás zveme k poslechu prezentace:

https://www.youtube.com/watch?v=MasZxARwBv8&list=PL4VmYbjQe3-Fe9hx3JaCvIT_G2iDVQjUV&index=6

Doufáme, že se brzy budeme těšit na další úspěchy polských podnikatelů a zkušenost PROZONu pomůže při přípravě dobré aplikace! 😊

Hodně štěstí všem!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDJCIE 3Vzhledem k COVID-19 se schůze konala online

Setkání se zúčastnil celý projektový tým spolu s přidruženými příjemci

Schůze se skládala ze 2 částí: úvodní a věcné

Projektový dohled - pan Miroslaw Gwiazdowicz dal tipy, co musíme udělat, abychom se stali „Best LIFE project“ - což je náš cíl 😊

 

 

 

ZDJCIE 2Vzhledem k COVID-19 se schůze konala online

Proběhla prezentace projektu a věcná diskuse

Účastníci dali své pokyny, mimo jiné PhD Janusz Kozakiewicz (vedoucí oddělení Ozonové vrstvy a ochrany klimatu (OLCPU)) a PhD Agnieszka Tomaszewska (vedoucí týmu
Odboru ochrany ovzduší a klimatu na Ministerstvu klimatu)

 

ZDJCIE 1Oznámení o zahájení projektu Refrigerants LIFE Cycle

Návštěva zúčastněných stran a hlavních příjemců projektu

Prezentace projektu a otevřená diskuse