• Slide01
  • Slide02

logotyp nfosigwlife 150x107pxProjekt Refrigerants LIFE Cycle je spolufinancován Evropskou Komisí v rámci programu LIFE a z Národního Fondu pro Ochranu Životního Prostředí a Vodního Hospodářství

plakat 2306

Dyskusja, bezpłatny, webinar zaplanowany na 23.06.2021 godzina 14.00

Zapraszamy na cykl dyskusji online o możliwościach spowolnienia zmian klimatu oraz koniecznych przedsięwzięciach, dających szansę na wypełnienie dyrektyw Unijnych prowadzących do neutralności klimatycznej w 2050 roku.

Chcemy odpowiedzieć na pytania: Co robić, aby metropolie nie stawały się wyspami ciepła? Czy ekologia może być atrakcyjna pod względem ekonomicznym dla budżetów gmin, przedsiębiorstw i obywateli? Jak różne OZE mogą działać synergicznie i co z tego wynika?

Zajmiemy się też zagadnieniem czy innowacyjny zespół prądotwórczy Urban Wind Power Station może być techniczną odpowiedzią na powyższe pytania? 

Zmierzymy się z tymi problemami podczas cyklu spotkań.

Już 23.06.2021 o godzinie 14.00 odbędzie się druga z czterech dyskusji. Jej tematem będzie: „Recykling energii, jako możliwość ucieczki od wysp ciepła na terenach zurbanizowanych”.

Udział w dyskusji wezmą miedzy innymi: Leszek Drogosz - Prezes Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”, Tomasz Bońdos - Koordynator Zespołu ds. Zarządzania Energetyką przy Urzędzie miasta Bydgoszcz, Anna Łasica Czaplejewicz – z-ca Koordynatora ds. Edukacji i Promocji LIFE-UrbanWind.PL

Dyskusję poprowadzi Krzysztof Sołoducha – Grupa Sztuka Architektury

Weź bezpłatny udział w dyskusji – link  

FB - https://fb.me/e/1fEH6xNzb

YT - https://www.youtube.com/watch?v=UhR893Q8Mgc

Zapraszamy na kolejne dyskusję:

30.06.2021 godzina 11.00 – „Recykling energii z wykorzystaniem strumieni powietrza wymuszonych działalnością człowieka”

06.07.2021 godzina 11.00 – „Recykling energii w układach synergicznych z innym OZE”

Pierwszą dyskusję - „Recykling energii jako sposób na spowolnienie zmian klimatycznych” – można zobaczyć tutaj  https://youtu.be/wbEz4s_DN_A

Organizatorzy:

stopka urban windstopka3

Partner:

stopka gsa

Patroni medialni:

stopka chronmy klimatstopka gwzozone

stopka 25latstopka life

      

                         

V rámci projektu jsme byli povinni připravit střednědobou zprávu o monitorování ekonomických a sociálních ukazatelů, a tedy prověřit, jak realizace projektu ovlivňuje veřejné povědomí o nakládání s chladivy. Díky této studii jsme nejen poznali úroveň veřejného povědomí, ale také jsme se dozvěděli hlavní důvody, proč některá chladiva nejsou k dispozici pro správu.

Při shromažďování údajů pro tuto zprávu byl proveden průzkum mezi specialisty v chladírenském a klimatizačním průmyslu, který byl porovnán s loňským průzkumem. Příjemce zároveň získal údaje o počtu zákazníků, kteří poskytnou obnovené faktory pro regeneraci pomocí specializovaného IT systému, který mají. Díky této studii bylo možné pozorovat nárůst zájmu o regenerační službu, což ukazuje, že marketingové a osvětové aktivity Příjemce mají pozitivní efekt.

Na základě zprávy jsme připravili tento informační list, ve kterém si můžete přečíst zkoumané aspekty a výsledky. 😊

Doporučujeme vám číst. 👉 Kartička

ANKIETA LIFE UNIWERSYTET

Náš projekt podporuje vzdělávání! 😊

Dnes jsme měli možnost hovořit se studentem postgraduálního studia ochrany životního prostředí na Biologické fakultě Varšavské univerzity. Podařilo se nám podělit se o své zkušenosti a vyplnit dotazník, který bude použit k prozkoumání usnadnění a obtíží při přípravě aplikace LIFE.

Paní Beata, děkujeme, že jste nás kontaktovali a přejeme hodně štěstí!

 

 

 

1

Na pozvání NFEPWM se náš koordinátor Bartłomiej Caruk podělil o své zkušenosti s přípravou, přípravou a prováděním projektu Cyklus LIFE chladicího cyklu. Prezentace byla určena přibližně 108 příjemcům.

Srdečně Vás zveme k poslechu prezentace:

https://www.youtube.com/watch?v=MasZxARwBv8&list=PL4VmYbjQe3-Fe9hx3JaCvIT_G2iDVQjUV&index=6

Doufáme, že se brzy budeme těšit na další úspěchy polských podnikatelů a zkušenost PROZONu pomůže při přípravě dobré aplikace! 😊

Hodně štěstí všem!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDJCIE 3Vzhledem k COVID-19 se schůze konala online

Setkání se zúčastnil celý projektový tým spolu s přidruženými příjemci

Schůze se skládala ze 2 částí: úvodní a věcné

Projektový dohled - pan Miroslaw Gwiazdowicz dal tipy, co musíme udělat, abychom se stali „Best LIFE project“ - což je náš cíl 😊

 

 

 

ZDJCIE 2Vzhledem k COVID-19 se schůze konala online

Proběhla prezentace projektu a věcná diskuse

Účastníci dali své pokyny, mimo jiné PhD Janusz Kozakiewicz (vedoucí oddělení Ozonové vrstvy a ochrany klimatu (OLCPU)) a PhD Agnieszka Tomaszewska (vedoucí týmu
Odboru ochrany ovzduší a klimatu na Ministerstvu klimatu)

 

ZDJCIE 1Oznámení o zahájení projektu Refrigerants LIFE Cycle

Návštěva zúčastněných stran a hlavních příjemců projektu

Prezentace projektu a otevřená diskuse