• Slide01
  • Slide02

logotyp nfosigwlife 150x107pxProjekt Refrigerants LIFE Cycle je spolufinancován Evropskou Komisí v rámci programu LIFE a z Národního Fondu pro Ochranu Životního Prostředí a Vodního Hospodářství

 

prozon logo 250x75

PROZON Nadace na ochranu klimatu je samofinancující nevládní organizace, která více než 20 let pracuje na snižování emisí plynů škodlivých pro životní prostředí používaných v chladírenském a energetickém průmyslu. Založení nadace dodavateli chladiva bylo projevem jejich ekologického povědomí a potřeby společensky odpovědného podnikání. Díky spolupráci se stovkami servisních společností v Polsku, které regenerují chladicí plyny, regeneruje nadace desítky tun látek škodlivých pro ozonovou vrstvu a zvyšujících globální oteplování. Naše podnikání má důležitý ekologický rozměr, protože přispívá ke snižování produkce škodlivých plynů, které mají negativní dopad na změnu klimatu.

Nadace je financována z regeneračních služeb, laboratorních analýz a organizace školení pro chladírenský a energetický průmysl. Hlavním cílem školení je vytvořit odpovědné postoje, a tímto snížit emise škodlivých plynů. V rámci mezinárodního konsorcia REAL Alternatives podporuje nadace inovativní a bezpečná řešení v oblasti chlazení a klimatizace.

Shromáždění zakladatelů se skládá ze společností: Air Products Sp. z o.o., Linde Gaz Polska Sp. z o.o., Schiessl Polska Sp. z o.o.

 

www.prozon.org.pl

PROZON Nadace na ochranu klimatu PROZON
Nadace na ochranu klimatu ul. Matuszewska 14, Bud. B9
03-876 Varšava
DIČ: 524-18-25-696
IČO: 012230156
číslo KRS: 42679