• Slide01
  • Slide02

logotyp nfosigwlife 150x107pxProjekt Refrigerants LIFE Cycle je spolufinancován Evropskou komisí v rámci finančního instrumentu LIFE+

 

1. LIFE-UrbanWind.PL

 

LIFE-UrbanWind.PL je pilotní instalace kompaktní generátorové soustavys využitím nuceného proudění vzduchu v městských oblastech.

Koordinujícím příjemcem je Nadace na podporu ekologie ECO FOR LIFE, která podporuje rozvoj technologií, inovací a také provádí integrační aktivity na podporu všech proekologických akcí.

Společným cílem projektů REFRIGERANTS LIFE CYCLE a LIFE-UrbanWind.PL je šíření dobrých proenvironmentálních postupů v průmyslu a ve společnosti.

Navštivte webovou stránku projektu LIFE-UrbanWind.PL:

http://www.urbanwind.pl/

 

2. PŘÍRODNÍ ŽIVOTNOST HVACR 4

 

NATURAL HVACR 4 LIFE je výzkumná iniciativa založená na environmentální vizi společnosti Daikin pro rok 2050 a spolufinancovaná Evropskou unií.

Projekt provozuje společnost Daikin Europe N.V ve spolupráci se společnostmi Daikin Air Conditioning Germany GmbH a Daikin AC Spain S.A.

Společným cílem projektů REFRIGERANTS LIFE CYCLE a NATURAL HVACR 4 LIFE je propagace inovativních technických řešení šetrných k životnímu prostředí v chladírenském a klimatizačním průmyslu, jakož i v tržní spolupráci.

Navštivte webové stránky projektu NATURAL HVACR 4 LIFE:

https://www.naturalhvacr4life.eu/