• Čeština
  • Polski
  • English
slide01
slide02
previous arrow
next arrow

Zakup sprzętu

10 října, 2023
20200901 125224
 W ostatnim czasie zakupiliśmy 5 stacji do czynników palnych i 250 butli do odzysku czynników chłodniczych oraz 10 zbiorników tonowych ?
Pozwoli nam to na bezpieczny odzysk z instalacji wszystkich stosowanych w Polsce czynników chłodniczych oraz zapewni miejsce na ich magazynowanie, gdzie będą oczekiwać na przetworzenie w naszej instalacji???
?Fakt, że możemy magazynować czynniki w zbiornikach i butlach przekłada się na brak ich emisji do otoczenia, co prowadzi do zmniejszenia efektu cieplarnianego?☀️

Więcej zdjęć w galerii!