• Čeština
  • Polski
  • English
baner (4)
baner (4)
previous arrow
next arrow

Zapytanie ofertowe nr 11/LIFE/PROZON z dnia 06.08.2020 r. na usługę w zakresie przeprowadzenia audytu – Unieważnione

6 srpna, 2020

Z przykrością informujemy, że z przyczyn niezależnych od nas jesteśny zmuszeni unieważnić zapytanie ofertowe nr 11/LIFE/PROZON z dnia 06.08.2020 r.

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na usługę w zakresie przeprowadzenia audytu w ramach projektu pn.
„Instalacja demonstracyjna do separacji odpadów mieszanin czynników chłodniczych”
LIFE18 CCM/PL/001100 Refrigerants LIFE Cycle, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zapytanie ofertowe

Formularz ofetowy

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o poszanowaniu środowiska naturalnego

Wzór raportu [wersja angielska]

Wykaz osób