• Čeština
  • Polski
  • English
slide01
slide02
previous arrow
next arrow

Zapytanie ofertowe nr 28/LIFE/PROZON z dnia 17.11.2022 r. na dostawę dygestorium laboratoryjnego

10 října, 2023

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na dostawę dygestorium laboratoryjnego w ramach realizacji projektu “Instalacja demonstracyjna do separacji odpadów mieszanin czynników chłodniczych” LIFE18 CCM/PL/001100 Refrigerants LIFE Cycle, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o poszanowaniu środowiska naturalnego

Zapytanie ofertowe