INQUIRY no. 01/2024/LEGALHFC

PROZON Climate Protection Foundation invites you to submit offers for the supply of gas analyzers as part of the project “LEGAL HFC 4LIFE – Development and implementation of a model of cooperation and tools between state authorities and other entities to improve monitoring in the area of HFCs and their illegal trade” LIFE22-GIC-PL- LEGAL HFC 4 LIFE, co-financed by the European Union under the LIFE Programme.

The contracting authority plans to purchase 42 units as part of the project. If it is not possible to offer such a number of analysers, the Tenderer may offer a number available in 2024.
The order should be completed within the period indicated in the offer, but no later than by the end of 2024. Delivery may be carried out in stages.
The offer price should include the costs of delivery of the subject of the order to the Contracting Authority’s headquarters.

Planned date of signing the contract – 02/2024

The deadline for submission of offers is 29.01.2024 (by the end of the day)

Inquiry no. 01/2024/LEGALHFC

Appendix 1 – Offer Form
Appendix 2 – Declaration of no relationship with the Contracting Authority
Appendix 3 – Environmental Statement

 

Zapytanie ofertowe nr 01/2023/LEGALHFC z dnia 18.09.2023 na projekt i wykonanie strony internetowej

 

Szanowni Państwo,

pojawiły się zmiany w dokumentach ofertowych nr 01/2023/LEGALHFC. 

 Informujemy, że wprowadzone zmiany dotyczą: 

– terminu składania ofert

– planowanego terminu podpisania umowy, 

– opisu kryterium oceny ‘termin realizacji zamówienia’ 

– maksymalnego terminu realizacji zamówienia określonego w załączniku nr 4.

Mogą Państwo wycofać lub zmienić złożone oferty, jeżeli powyższe zmiany spowodowały taką konieczność.

 

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na projekt i wykonanie strony internetowej w ramach realizacji projektu Legal HFC 4LIFE – Opracowanie i wdrożenie modelu współpracy i narzędzi pomiędzy organami państwowymi i innymi podmiotami w celu poprawy monitoringu w obszarze HFC oraz ich nielegalnego obrotu” LIFE22-GIC-PL- LEGAL HFC 4 LIFE, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zapytanie ofertowe po aktualizacji

Opis przedmiotu zamówienia po aktualizacji 

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o poszanowaniu środowiska naturalnego

 

Zapytanie ofertowe nr 1/REELECTRO z dnia 13.09.2023 r. na doradztwo środowiskow

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji do decyzji środowiskowej oraz przeprowadzenia procedury pozyskania zezwoleń na wytwarzanie, transportowanie, magazynowanie i przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ramach realizacji projektu „Wdrożenie modelu biznesowego gospodarki o obiegu zamkniętym do ponownego użycia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego” LIFE22-ENV-PL-RE-ELECTRO 4 LIFE, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o poszanowaniu środowiska naturalnego

Oświadczenie o spełnieniu warunków

LEGAL HFC 4 LIFE – start nowego projektu

Na początku września zespół projektu spotkał się w celu zainaugurowania realizacji kolejnego projektu PROZON, finansowanego ze środków unijnych.
Celem głównym projektu LEGAL HFC 4 LIFE jest opracowanie i wdrożenie modelu współpracy i narzędzi pomiędzy organami państwowymi i innymi podmiotami w celu poprawy monitoringu w obszarze HFC oraz ich nielegalnego obrotu.

Projekt ma służyć wypracowaniu modelu współpracy między organami państwowymi w zakresie przemytu i nielegalnego obrotu HFC. W tym celu m.in. powstanie nowa witryna internetowa, która ma pełnić funkcję kompendium wiedzy dla zainteresowanych. W planach jest również stworzenie formularzy do anonimowych zgłoszeń nielegalnych działań.

Nadrzędnym celem jest podniesienie świadomości i wiedzy wśród przedstawicieli branży Chłodnictwa i Klimatyzacji (ChiK), urzędników państwowych oraz ogółu społeczeństwa z zakresu postępowania z nielegalnym HFC oraz zmian legislacyjnych, a także zwrócenie uwagi na problem przemytu czynników. W tym celu w projekcie przewidziany jest również szereg szkoleń dla urzędników państwowych oraz branży Chłodnictwa i Klimatyzacji, a także organizacja paneli dyskusyjnych z branżą chłodniczą w celu wspólnego wypracowania głosu branży.

Daty realizacji projektu: 09.2023 – 08.2026.

Projekt został dofinansowany z programu LIFE Komisji Europejskiej.

zesp legal hfc kadrowane Easy Resizecom

RE-ELECTRO 4 LIFE – start nowego projektu

RE-ELECTRO 4 LIFE – innowacyjna idea ponownego wykorzystania elektroodpadów!

 

RE 4

Na początku września zespół projektu spotkał się w celu zainaugurowania realizacji kolejnego projektu PROZON, finansowanego ze środków unijnych. 

Rosnące z roku na rok ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE, dalej: elektroodpady) to duży problem globalny. Składają się na to zarówno przepisy, obowiązujące w danym kraju systemy zbierania i usuwania odpadów, jak i świadomość użytkowników urządzeń.

Obecne modele gospodarowania ZSEE skupiają się jedynie na procesie recyklingu, czyli  unieszkodliwianiu urządzeń elektronicznych poprzez ich rozdrabnianie i sortowanie pod względem materiałów, które zostaną zutylizowane lub po odpowiedniej obróbce użyte do tworzenia nowych produktów. Recykling nie skupia się na przyczynie powstawania odpadów tylko rozwiązuje skutki. Recycling powinien być używany w ostateczności, gdy nie jest możliwe ponowne użycie, ponieważ pozwala on głównie na wykorzystanie surowców wtórnych, ale nie redukuje ilości wprowadzanych urządzeń na rynek.

Projekt RE-ELECTRO 4 LIFE idzie o krok dalej, proponując model gospodarki o obiegu zamkniętym. Główną ideą jest stworzenie modelu RE-USE zdemontowanych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, który pozwoli na maksymalne ponowne wykorzystanie elementów urządzeń jako części zamiennych używanych podczas napraw. Wdrożony model pozwoli na wydłużenie życia urządzeń i będzie katalizatorem pododobych działań na skalę europejską oraz zmian legislacyjnych dotyczących ponownego wykorzystania sprzętów.

Projekt realizuje konsorcjum złożone z podmiotów z wieloletnim doświadczeniem branżowym: PROZON, Politechnika Wrocławska, K-NET, EKOTEZ.

Daty realizacji projektu: 09.2023 – 02.2026.  

Projekt został dofinansowany z programu LIFE Komisji Europejskiej oraz polskiego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

zesp re electro

 

27-28.06.2023 – Konferencja projektów LIFE

W ostatnim czasie braliśmy udział w spotkaniu Projektów LIFE pt. Projekty LIFE chronią klimat i środowisko: Zrównoważone inicjatywy dla lepszej przyszłości”, które odbyło się w dniach 27-28 czerwca 2023 r. w Warszawie. Konferencja organizowana przez CAKE/KOBIZE/IOŚPIB w ramach projektu LIFE VIIEW2050.
➡ Mieliśmy okazję przedstawić prezentację naszego obecnego projektu Refrigerants LIFE Cycle oraz naszych przyszłych projektów.
➡ W dyskusję włączeni zostali również przedstawiciele zespołu ds. LIFE z NFOŚiGW oraz zespołu monitorującego projekty. Wraz z beneficjentami programu LIFE mieliśmy okazję do wymiany doświadczeń związanych z prowadzeniem projektów, jak również poznaliśmy nowe regulacje i perspektywy programu LIFE, ale również nowe zasady dotyczące monitorowania i rozliczania projektów.
Relacja z wydarzenia oraz informacje o spotkaniu zostały zamieszczone na stronie internetowej Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE)

20230628 DSF7321 Poprawione Szum Zdjecie Family foto 800x600

20230628 DSF7141 Poprawione Szum Sala scaled

20230628 DSF7652 Poprawione Szum Jankiewicz 257x386

 

V Spotkanie Komitetu Sterującego

 
? Za nami już V spotkanie Komitetu Sterującego, które odbyło się 1 czerwca 2023 r. Po długim czasie spotkań online, w końcu mogliśmy spotkać się na żywo.
✅ Cieszymy się, że mogliśmy się pochwalić naszym nowym oddziałem oraz innowacyjną instalacją.
✅ Komitet Sterujący ma bardzo ważną rolę w projekcie, zarówno monitoruje postępy prac oraz ocenia jak zostały zaplanowane przyszłe działania projektowe.
KSV 2

Zapytanie ofertowe nr 35/LIFE/PROZON z dnia 22.06.2023 r. na dostawę stacji do odzysku – ponowne

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na dostawę 10 sztuk stacji do odzysku czynników chłodniczych w ramach realizacji projektu “Instalacja demonstracyjna do separacji odpadów mieszanin czynników chłodniczych” LIFE18 CCM/PL/001100 Refrigerants LIFE Cycle, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o poszanowaniu środowiska naturalnego

Annex 1_35_2023

Annex 2_35_2023

Annex 3_35_2023

PROZON_35_2023_INQUIRY

05.2023 – wizyta studentów PWr (en translation)

? W dniu 19.05.2023 r. siedzibę Fundacji PROZON odwiedziła grupa studentów z Politechniki Wrocławskiej.
➡ Studenci mieli okazję zobaczyć Centrum Regeneracji i Laboratorium oraz praktycznie przećwiczyć metody odzysku czynnika chłodniczego oraz lutowanie twarde.
W ramach wykładu zostały przedstawione cele oraz misja Fundacji PROZON. Dodatkowym punktem było zaprezentowanie założeń i aktualnego stanu zaawansowania projektu Refrigerants LIFE Cycle.
Mogliśmy się pochwalić zdjęciami innowacyjnej instalacji, która już niebawem zostanie uruchomiona w naszym nowym oddziale.
studPwr1studPwr2studPwr3

Zapytanie ofertowe nr 34/LIFE/PROZON z dnia 13.06.2023 r. na dostawę stacji do odzysku

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na dostawę 10 sztuk stacji do odzysku czynników chłodniczych w ramach realizacji projektu “Instalacja demonstracyjna do separacji odpadów mieszanin czynników chłodniczych” LIFE18 CCM/PL/001100 Refrigerants LIFE Cycle, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o poszanowaniu środowiska naturalnego

Annex 1_34_2023

Annex 2_34_2023

Annex 3_34_2023

PROZON_34_2023_INQUIRY

Dzień ziemi – kwiecień 2023

✅ Najbardziej cieszą sukcesy. Sukcesy, które mają wpływ na innych, na nasze otoczenie. Jako Fundację Ochrony Klimatu – najbardziej cieszą nas sukcesy mające wpływ na poprawę jakości środowiska naturalnego.
? Dzisiaj chcemy pochwalić się sukcesem naszego zespołu, który zaangażował się w sprzątanie lasów w Grabcach Józefpolskich – miejscowości, w której stanęła nasza nowa hala oraz innowacyjna instalacja.
? Z okazji Dnia Ziemi cały zespół Fundacji PROZON pełny entuzjazmu i gotowy do pracy wybrał się do Grabców. Nie mogliśmy uwierzyć, gdy okazało się, że po 2 godzinach sprzątania uzbieraliśmy cały kontener odpadów. Byliśmy rozczarowani, że nasze lasy są tak zanieczyszczane przez człowieka, ale jednocześnie cieszyliśmy się, że mogliśmy chociaż na małym obszarze przywrócić równowagę.???
Mamy nadzieję, że już niedługo powtórzymy tę akcję! Poniżej możecie zobaczyć krótką fotorelację ?
dzien ziemi1dzien ziemi 2dzien ziemi3

Zapytanie ofertowe nr 33/LIFE/PROZON z dnia 18.04.2023 r. na dostawę zbiorników

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na dostawę 10 sztuk zbiorników ciśnieniowych w ramach realizacji projektu “Instalacja demonstracyjna do separacji odpadów mieszanin czynników chłodniczych” LIFE18 CCM/PL/001100 Refrigerants LIFE Cycle, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o poszanowaniu środowiska naturalnego