• Čeština
  • Polski
  • English
slide01
slide02
previous arrow
next arrow

The Refrigerants LIFE Cycle project is co-financed by the European Commission under the LIFE program and the National Fund for Environmental Protection and Water Management

Dzień informacyjny LIFE 2022

October 10, 2023
Dnia 14 czerwca 2022 roku odbył się dzień informacyjny LIFE organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konferencja poświęcona była możliwościom wynikającym z uczestnictwa w programie Life, a także wsparcia zarówno merytorycznego, jak i finansowego, jakie oferuje w tym zakresie NFOŚiGW.
 
Na konferencji odbyły się bardzo ciekawe wykłady dotyczące projektów, a także prezentowano projekty Life, zarówno te trwające, jak i zakończone.
Byliśmy i my, ze stanowiskiem projektu Refrigerants Life Cycle, gdzie odwiedzający mogli zapoznać się z naszym projektem, dowiedzieć się o etapach jego realizacji, wpływie na środowisko oraz efektach społeczno-ekonomicznych. ??
 
Warto przypomnieć, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundusz sfinansował aż 30,08% kosztów kwalifikowalnych projektu Refrigerants Life Cycle.
DzienOtwarty NFOSiGW