• Čeština
  • Polski
  • English
baner (4)
konferencja (1)
previous arrow
next arrow

Dzień otwarty PROZON

June 14, 2019

ZDJCIE 1Ogłoszenie o rozpoczęciu projektu Refrigerants LIFE Cycle

Wizyta interesariuszy i głównych odbiorców projektu

Prezentacja projektu i otwarta dyskusja