• Slide01
  • Slide02

logotyp nfosigwlife 150x107pxThe Refrigerants LIFE Cycle project is co-financed by the European Commission under the LIFE program and the National Fund for Environmental Protection and Water Management

📅 W dniu 3.02.2023 r. mieliśmy przyjemność spotkać się w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie z mieszkańcami Grabców Józefpolskich, którzy są najbliższymi sąsiadami naszej nowej inwestycji, a tym samym interesariuszami w projekcie Refrigerants LIFE Cycle.🤝
 
Na spotkaniu opowiadaliśmy o działalności PROZON Fundacja Ochrony Klimatu, projekcie oraz rozwiązaniach proekologicznych wykorzystanych w naszej nowej lokalizacji.
 
Padły deklarację, że spotkamy się ponownie, przy bardziej sprzyjających warunkach pogodowych! 😊☀️
Spotk. z mieszkancami
Spotkanie z mieszkańcami 03.02.2023

Kartka Świąteczna

baner fb

Dyskusja, bezpłatny, webinar zaplanowany na 13.07.2021 godzina 11.00

Zapraszamy na cykl dyskusji online o możliwościach spowolnienia zmian klimatu oraz koniecznych przedsięwzięciach, dających szansę na wypełnienie dyrektyw Unijnych prowadzących do neutralności klimatycznej w 2050 roku.

Chcemy odpowiedzieć na pytania: Co robić, aby metropolie nie stawały się wyspami ciepła? Czy ekologia może być atrakcyjna pod względem ekonomicznym dla budżetów gmin, przedsiębiorstw i obywateli? Jak różne OZE mogą działać synergicznie i co z tego wynika?

Zajmiemy się też zagadnieniem czy innowacyjny zespół prądotwórczy Urban Wind Power Station może być techniczną odpowiedzią na powyższe pytania? 

Zmierzymy się z tymi problemami podczas cyklu spotkań.

Już 13.07.2021 o godzinie 11.00 odbędzie się ostatnia czwarta dyskusja. Jej tematem będzie: „Recykling energii: układy synergiczne OZE”

Udział w dyskusji wezmą miedzy innymi: Leszek Drogosz - Prezes Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”, Anna Łasica Czaplejewicz – z-ca Koordynatora ds. Edukacji i Promocji LIFE-UrbanWind.PL

Dyskusję poprowadzi Krzysztof Sołoducha – Grupa Sztuka Architektury

Weź bezpłatny udział w dyskusji – link  

FB -  https://www.facebook.com/events/257425386143857/

YT -  https://youtu.be/rOAGhqrEhog

Poprzednie debaty można obejrzeć na kanale YT Sztuka Architektury

Pierwszą dyskusję - „Recykling energii jako sposób na spowolnienie zmian klimatycznych” – można zobaczyć tutaj  https://youtu.be/wbEz4s_DN_A

Druga dyskusję - „Recykling energii, jako możliwość ucieczki od wysp ciepła na terenach zurbanizowanych” – można zobaczyć tutaj https://youtu.be/UhR893Q8Mgc

Trzecia dyskusja - „Recykling energii z wykorzystaniem strumieni powietrza wymuszonych działalnością człowieka” – można zobaczyć tutaj https://youtu.be/zhIlsRO3znA

Organizatorzy:

stopka3

On 02 - 04/09/2021 we took part in the conference organized by our Partner - the Chemat company

We set up a project booth where we were able to introduce the guests to the details of our Refrigerants LIFE Cycle project

Our Project Manager, as a speaker, had the opportunity to indicate the environmental benefits of the project

The conference was attended by representatives of business, local governments and non-governmental organizations

23

On June 25, 2021, the 2nd Project Monitoring Visit took place. This time we were able to meet in person! 😊

At the meeting:

  • We introduced the activities of our Foundation to the Monitor
  • There were discussion panels during which each of the Beneficiaries presented the progress of work
  • The Close to market (C2M) panel took place, where we connected with external specialists and discussed the possibilities of cooperation

The results of the visit will be used for the further implementation of the Project! 😊

Wizyta monitorujaca