• Čeština
  • Polski
  • English
slide01
slide02
previous arrow
next arrow

Zapytanie ofertowe nr 04/LIFE/PROZON z dnia 5.12.2019 na dostawę spektrofotometru FTIR

October 10, 2023

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na dostawę spektrofotometru FTIR do analizy czynników chłodniczych w ramach realizacji projektu “Instalacja demonstracyjna do separacji mieszanin czynników chłodniczych” LIFE18 CCM/PL/001100 Refrigerants LIFE Cycle współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE.

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o poszanowaniu środowiska naturalnego

Zapytanie ofertowe