• Čeština
  • Polski
  • English
baner (4)
baner (4)
previous arrow
next arrow

Zapytanie ofertowe nr 08/LIFE/PROZON z dnia 16.06.2020 r. na dostawę zbiorników ciśnieniowych na czynniki chłodnicze

June 16, 2020

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na dostawę zbiorników ciśnieniowych na czynniki chłodnicze o pojemności nominalnej 950l w ramach realizacji projektu “Instalacja demonstracyjna do separacji mieszanin czynników chłodniczych” LIFE18 CCM/PL/001100 Refrigerants LIFE Cycle współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE.

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o poszanowaniu środowiska naturalnego

Zapytanie ofertowe