• Čeština
  • Polski
  • English
slide01
slide02
previous arrow
next arrow

Zapytanie ofertowe nr 17/LIFE/PROZON z dnia 13.01.2021 r. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kompleksu przemysłowo-magazynowego – UWAGA: Termin składania ofert przedłużony do 29.01.2021

October 10, 2023

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kompleksu przemysłowo-magazynowego w ramach realizacji projektu “Instalacja demonstracyjna do separacji mieszanin czynników chłodniczych” LIFE18 CCM/PL/001100 Refrigerants LIFE Cycle współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o poszanowaniu środowiska naturalnego

Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

Koncepcja hali