• Čeština
  • Polski
  • English
baner (4)
baner (4)
previous arrow
next arrow

Zapytanie ofertowe nr 18/LIFE/PROZON z dnia 15.01.2021 r. na dostawę stacji do odzysku czynników chłodniczych z grupy A2L oraz A3

January 15, 2021

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na dostawę 10 stacji do odzysku czynników chłodniczych z grupy A2L oraz A3 w ramach realizacji projektu “Instalacja demonstracyjna do separacji mieszanin czynników chłodniczych” LIFE18 CCM/PL/001100 Refrigerants LIFE Cycle współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o poszanowaniu środowiska naturalnego