• Čeština
  • Polski
  • English
baner (4)
baner (4)
previous arrow
next arrow

Zapytanie ofertowe nr 24/LIFE/PROZON z dnia 10.03.2022 r. na dostawę stacji do frakcji gazowej – UWAGA: termin składania ofert wydłużony do 12.04.2022 r.

March 10, 2022

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na dostawę stacji do frakcji gazowej ramach realizacji projektu “Instalacja demonstracyjna do separacji mieszanin czynników chłodniczych” LIFE18 CCM/PL/001100 Refrigerants LIFE Cycle współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o poszanowaniu środowiska naturalnego

UWAGA: Termin składania ofert zostaje wydłużony do 12.04.2022 r.

Zapytanie ofertowe – wydłużony termin