• Čeština
  • Polski
  • English
slide01
slide02
previous arrow
next arrow

Zapytanie ofertowe nr 31/LIFE/PROZON z dnia 20.03.2023 r. na dostawę generatora i przyłącza

October 10, 2023

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na dostawę generatora wodoru oraz przyłącza umożliwiającego pobór próbek z instalacji do rektyfikacji w ramach realizacji projektu “Instalacja demonstracyjna do separacji odpadów mieszanin czynników chłodniczych” LIFE18 CCM/PL/001100 Refrigerants LIFE Cycle, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

UWAGA!- Nowy plik zapytania ofertowego – poprawa informacji o modelu chromatografu gazowego

Zapytanie ofertowe– poprawna wersja

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o poszanowaniu środowiska naturalnego

Zapytanie ofertowe-nieaktualne