• Slide01
 • Slide02

W dniu 15.01.2020 w siedzibie PROZON odbyło sie spotaknie z Komitetem Sterującym.

 • Na spotkaniu gościliśmy dwóch zewnętrznych ekspertów:

           dr inż. Agnieszka Tomaszewska - Radca Ministra. Kierująca Zespołem Departament Ochrony Powietrza i Klimatu

           dr hab. inż. Janusz Kozakiewicz - profesor IChP. Kierownik Działu Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu (BOWOiK)

 • W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele współbeneficjentów projektu tzn. firmy z Czech EkoTez i Chemat
 • Zostało omówione dotychczasowe działanie w ramach projektu oraz ustalone plany na najbliższą przyszłość

 

           ZDJĘCIE 3 002

 

 

W dniach 09-10 stycznia w hotelu Sound Garden odbyła się Konferencja Przedsiębiorstwo a Środowisko. Zgromadziła  ona ponad 130 uczestników, w tym przedstawicieli między innymi dyżych sieci handlowych, zakładów przemysłowych oraz zarządców nieruchomości.

Pierwszego dnia Konferencji Bartłomiej Caruk zaprezentował uczestnikom projekt Refigerants Life Cycle. Przedstawił cele oraz oczekiwania jak również politykę klimatyczną projektu.

Zebrano 70 ankiet dotyczących instalacji do rodzaiłu mieszanin odpadów czynników chłodniczych.

Projekt spotkał się z bardzo pozytywnym feedbackiem odbiorców, którzy docenili innowacyjność projektu i jej cel środowiskowy.

DSC 5992 Edit

1 popp

 • Obecnie, kończymy projekt (do 30.11.2019) pt. „Prace B+R nad opracowaniem projektu wykonawczego innowacyjnej instalacji do rozdziału mieszanin odpadów czynników chłodniczych”
 • Projekt stanowi „wstęp” do projektu LIFE
 • W ramach projektu została opracowana kompletna dokumentacja wykonawcza instalacji, na podstawie której zostanie wykonana instalacja docelowa (w skali przemysłowej)
 • W ramach projektu została opracowana koncepcja usługi rozdziału i nowego produktu
 • W ramach projektu wykonano instalację w skali laboratoryjnej na której przeprowadzono 113 prób rozdziału
 • Projekt został uznany za  dobrą praktykę w obszarach inteligentnej specjalizacji Mazowsza
 • Wykonawcą projektu była firma Chemat Sp. z o.o., która jest również beneficjentem projektu LIFE

       

PragaW dniach 12-13.12.2019r odbyło się w Pradze spotkanie przedstawicieli EKOTEZ i PROZON . Do Czech pojechało 4 pracowników PROZON, w tym Koordynator Projektu LIFE oraz Specjalista ds. handlowych LIFE.

Pierwszego dnia mieli okazję zwiedzić sklep stacjonarny EkoTez oraz zobaczyć magazyn z urządzeniami chłodniczymi i elementami wyposażenia serwisu. Po południu zjedli wspólny lunch z wiceprezesem, dyrektorem generalnym oraz dyrektorem ds. biznesu. Wieczorem zwiedzili Pragę i odbyli spacer po uroczym starym mieście.

Drugiego dnia mieli okazję odwiedzić siedzibę gospodarzy. Obejrzeli warsztat oraz zaprojektowane przez EkoTez stacje do odzysku i maszyny do regeneracji czynników chłodniczych. Po wycieczce omówili podstawowe aspekty projektu LIFE i naszej współpracy w roku 2020. Przedyskutowali wszystkie akcje, w które EkoTez jest włączony.

W najbliższych miesiącach nasi partnerzy przedstawią nam plan gromadzenia odpadu w Czechach. Przedstawiciele firm uzgodnili także plan raportowanie prac oraz harmonogram spotkań i wizyt.

W dniach 29-30.10.2019 odbyła się III Konferencja Naukowo-Techniczna "Innowacje w Przemyśle Chemicznym" w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Drugiego dnia, podczas panelu GOZ (Gospodarka o obiegu zamkniętym) Bartłomiej Caruk wygłosił prezentację na temat projektu LIFE, który został uznany przez organizatorów za projekt innowacyjny w przemyśle chemicznym.

Projekt wzbudził ogromne zainteresowanie.

Po zakończeniu prezentacji, padły pytania o trudność separacji mieszanin czynników chłodniczych,rozbudowy systemu gromadzenia odpadów czynników chłodniczych, jak również transferu technologii do branży automotive.