• Slide01
  • Slide02

logotyp nfosigwlife 150x107px Projekt Refrigerants LIFE Cycle jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

RE-ELECTRO 4 LIFE – innowacyjna idea ponownego wykorzystania elektroodpadów!

 

RE 4

Na początku września zespół projektu spotkał się w celu zainaugurowania realizacji kolejnego projektu PROZON, finansowanego ze środków unijnych. 

Rosnące z roku na rok ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE, dalej: elektroodpady) to duży problem globalny. Składają się na to zarówno przepisy, obowiązujące w danym kraju systemy zbierania i usuwania odpadów, jak i świadomość użytkowników urządzeń.

Obecne modele gospodarowania ZSEE skupiają się jedynie na procesie recyklingu, czyli  unieszkodliwianiu urządzeń elektronicznych poprzez ich rozdrabnianie i sortowanie pod względem materiałów, które zostaną zutylizowane lub po odpowiedniej obróbce użyte do tworzenia nowych produktów. Recykling nie skupia się na przyczynie powstawania odpadów tylko rozwiązuje skutki. Recycling powinien być używany w ostateczności, gdy nie jest możliwe ponowne użycie, ponieważ pozwala on głównie na wykorzystanie surowców wtórnych, ale nie redukuje ilości wprowadzanych urządzeń na rynek.

Projekt RE-ELECTRO 4 LIFE idzie o krok dalej, proponując model gospodarki o obiegu zamkniętym. Główną ideą jest stworzenie modelu RE-USE zdemontowanych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, który pozwoli na maksymalne ponowne wykorzystanie elementów urządzeń jako części zamiennych używanych podczas napraw. Wdrożony model pozwoli na wydłużenie życia urządzeń i będzie katalizatorem pododobych działań na skalę europejską oraz zmian legislacyjnych dotyczących ponownego wykorzystania sprzętów.

Projekt realizuje konsorcjum złożone z podmiotów z wieloletnim doświadczeniem branżowym: PROZON, Politechnika Wrocławska, K-NET, EKOTEZ.

Daty realizacji projektu: 09.2023 - 02.2026.  

Projekt został dofinansowany z programu LIFE Komisji Europejskiej oraz polskiego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

zesp re electro

 

W ostatnim czasie braliśmy udział w spotkaniu Projektów LIFE pt. Projekty LIFE chronią klimat i środowisko: Zrównoważone inicjatywy dla lepszej przyszłości", które odbyło się w dniach 27-28 czerwca 2023 r. w Warszawie. Konferencja organizowana przez CAKE/KOBIZE/IOŚPIB w ramach projektu LIFE VIIEW2050.
➡ Mieliśmy okazję przedstawić prezentację naszego obecnego projektu Refrigerants LIFE Cycle oraz naszych przyszłych projektów.
➡ W dyskusję włączeni zostali również przedstawiciele zespołu ds. LIFE z NFOŚiGW oraz zespołu monitorującego projekty. Wraz z beneficjentami programu LIFE mieliśmy okazję do wymiany doświadczeń związanych z prowadzeniem projektów, jak również poznaliśmy nowe regulacje i perspektywy programu LIFE, ale również nowe zasady dotyczące monitorowania i rozliczania projektów.
Relacja z wydarzenia oraz informacje o spotkaniu zostały zamieszczone na stronie internetowej Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE)

20230628 DSF7321 Poprawione Szum Zdjecie Family foto 800x600

20230628 DSF7141 Poprawione Szum Sala scaled

20230628 DSF7652 Poprawione Szum Jankiewicz 257x386

 
 
👉 Za nami już V spotkanie Komitetu Sterującego, które odbyło się 1 czerwca 2023 r. Po długim czasie spotkań online, w końcu mogliśmy spotkać się na żywo.
✅ Cieszymy się, że mogliśmy się pochwalić naszym nowym oddziałem oraz innowacyjną instalacją.
✅ Komitet Sterujący ma bardzo ważną rolę w projekcie, zarówno monitoruje postępy prac oraz ocenia jak zostały zaplanowane przyszłe działania projektowe.
KSV 2
📅 W dniu 19.05.2023 r. siedzibę Fundacji PROZON odwiedziła grupa studentów z Politechniki Wrocławskiej.
➡ Studenci mieli okazję zobaczyć Centrum Regeneracji i Laboratorium oraz praktycznie przećwiczyć metody odzysku czynnika chłodniczego oraz lutowanie twarde.
W ramach wykładu zostały przedstawione cele oraz misja Fundacji PROZON. Dodatkowym punktem było zaprezentowanie założeń i aktualnego stanu zaawansowania projektu Refrigerants LIFE Cycle.
Mogliśmy się pochwalić zdjęciami innowacyjnej instalacji, która już niebawem zostanie uruchomiona w naszym nowym oddziale.
studPwr1studPwr2studPwr3
✅ Najbardziej cieszą sukcesy. Sukcesy, które mają wpływ na innych, na nasze otoczenie. Jako Fundację Ochrony Klimatu – najbardziej cieszą nas sukcesy mające wpływ na poprawę jakości środowiska naturalnego.
👉 Dzisiaj chcemy pochwalić się sukcesem naszego zespołu, który zaangażował się w sprzątanie lasów w Grabcach Józefpolskich – miejscowości, w której stanęła nasza nowa hala oraz innowacyjna instalacja.
👉 Z okazji Dnia Ziemi cały zespół Fundacji PROZON pełny entuzjazmu i gotowy do pracy wybrał się do Grabców. Nie mogliśmy uwierzyć, gdy okazało się, że po 2 godzinach sprzątania uzbieraliśmy cały kontener odpadów. Byliśmy rozczarowani, że nasze lasy są tak zanieczyszczane przez człowieka, ale jednocześnie cieszyliśmy się, że mogliśmy chociaż na małym obszarze przywrócić równowagę.🌍🍀🌳
Mamy nadzieję, że już niedługo powtórzymy tę akcję! Poniżej możecie zobaczyć krótką fotorelację 😊
dzien ziemi1dzien ziemi 2dzien ziemi3
✅ Niezmiernie miło jest nam poinformować o zakończeniu prac nad montażem kolumny adsorpcyjnej i rektyfikacyjnej.
✅ Jak widać na poniższych zdjęciach kolumna jest gotowa do pracy. Czekamy na odbiór budynku, który zbliża się wielkimi krokami. 👷‍♂️🏢✅
zakończeniebudowyinstalacji1
zakończeniebudowyinstalacji2
 
📅 Marzec dla naszego zespołu projektowego zaczął się wyjątkowo intensywnie. Początek marca spędziliśmy na targach w Polsce i Niemczech.
✅ A w kolejnym tygodniu mieliśmy spotkania między partnerami projektu Refrigerants LIFE Cycle. Rozmowy miały na celu podsumowanie prac ostatnich miesięcy oraz zaplanowanie przyszłych działań.
✅ Spotkanie PROZON-EKOTEZ odbyło się w Warszawie w siedzibie Koordynatora projektu, natomiast spotkanie PROZON-CHEMAT odbyło się w formule on-line.
👉 Pomimo codziennych kontaktów między partnerami, dyskusje w większym gronie pozwalają na bliższą integrację oraz na spojrzenie na zagadnienie z wielu perspektyw, co jest bardzo cenne przy tak dużym projekcie.
 
032023 Ekotez4
📅 W dniach 1-3 marca 2023 roku, odbyły się międzynarodowe targi techniki grzewczej, wentylacji i klimatyzacji – Warsaw HVAC Expo.
To była pierwsza edycja, która zgromadziła szerokie grono odwiedzających z całej Europy.
✅ My również byliśmy obecni na tym wydarzeniu! Mieliśmy okazje porozmawiać z naszymi Partnerami oraz spojrzeć na nowinki technologiczne z branży chłodniczej i klimatyzacyjnej.
➡ Interesujące były również dyskusje dotyczące zmian legislacyjnych, zagadnienia poprawy efektywności energetycznej instalacji oraz stale rozwijającego się rynku pomp ciepła. 🧐
Warsaw Hvac Expo
 
📅 Na przełomie lutego i marca mieliśmy przyjemność uczestniczyć w największych targach handlu detalicznego – Euroshop 2023, odbywające się w Dusseldorfie.
➡ Tematy związane z cyfryzacją, zarządzaniem energią i zrównoważonym rozwojem łączyły wszystkie sektory handlu.
➡ Wystawcy pokazali, że zrównoważone wyposażenie sklepów nie tylko przyczynia się do ochrony klimatu, ale także pozwala na wykorzystanie wachlarza materiałów – od innowacyjnych, biodegradowalnych materiałów wyposażenia sklepów po manekiny ekspozycyjne wykonane z surowców pozyskanych z odpadów oceanicznych. Szczególnie często przewijał się temat oszczędności energii w segmencie szaf chłodniczych i oświetlenia sklepów.
✅ Targi branży retail zgromadziły ponad 81 000 odwiedzających z całego świata, co zaowocowało nawiązaniem nowych kontaktów z Klientami branży chłodniczej również spoza Europy.
Euroshop1
Euroshop2
Euroshop3
 
📅 W dniach 9-10 lutego 2023 r., w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach odbyło się spotkanie Platform Meeting projektów LIFE.
➡ W spotkaniu wzięło udział ponad 60 osób – pracowników różnych instytucji realizujących aż 18 polskich projektów LIFE oraz przedstawicieli instytucji nadzorujących prawidłową realizację projektów tj. NEEMO EEIG oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
✅ PROZON Fundacja Ochrony Klimatu realizuje obecnie dwa projekty z zakresu klimatu: Refrigerants LIFE Cycle oraz Coolspaces 4 LIFE.

W pierwszym dniu dyskutowano na tematy związane z bieżącą realizacją projektów środowiskowych
i klimatycznych, napotykanymi problemami oraz dobrymi praktykami, a także rozliczaniem projektów pod względem formalnym i finansowym. Po zakończonych dyskusjach odbyło się zwiedzanie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej, podczas którego zaprezentowano m.in. Nidarium oraz laboratorium, a także obiekty zlokalizowane w pobliżu - wieżę do obserwacji ornitologicznych oraz stację kolejki wąskotorowej.

Drugi dzień uczestnicy spędzili w terenie, gdzie prezentowano efekty realizacji działań projektu LIFE pn. „Renaturyzacja śródlądowej delty rzeki Nidy". Była okazja zobaczyć m.in. efekty prac renaturyzacyjnych na obszarze śródlądowej delty rzeki Nidy oraz prowadzonego na siedliskach łąkowych wypasu krów i koników polskich.

Dziękujemy Life4delta za zorganizowanie spotkania i możliwość wymiany doświadczeń z innymi projektami LIFE.🤝😊
Platform 1
Platform 3Platform 4
 
Platform 55
 
 
 
📅 W dniu 09.02.2023 Fundację PROZON, w formule wizyty studyjnej, odwiedziła grupa młodzieży z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP z Warszawy, hufiec Praga Południe.
👉 Dla uczestników oraz ich opiekunów wizyta w Fundacji była okazją do zapoznania się z nami, naszą misją, działalnością, bieżącymi zadaniami i zakresem aktywności na rzecz ochrony klimatu, nowymi nowoczesnymi projektami, usługami w branży ChiK i działaniami na rzecz ochrony warstwy ozonowej.🌍♻️
👉 Młodzież była zainteresowana aspektami ekologii i ochrony środowiska. Rozmawialiśmy m. in. o potrzebach ograniczenia emisji fluorowanych gazów cieplarnianych do atmosfery, kwestiach związanych z gospodarką obiegu zamkniętego. Uczestnicy spotkania zapoznali się również m. in. z zarysem projektu Refrigerants LIFE Cycle dotyczącego wdrożenia instalacji do rozdziału odpadów mieszanin czynników chłodniczych oraz elementami planu rozbudowy systemu gromadzenia odpadów czynników chłodniczych.
OHP 2
 
 OHP 3
📅 W dniu 3.02.2023 r. mieliśmy przyjemność spotkać się w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie z mieszkańcami Grabców Józefpolskich, którzy są najbliższymi sąsiadami naszej nowej inwestycji, a tym samym interesariuszami w projekcie Refrigerants LIFE Cycle.🤝
 
Na spotkaniu opowiadaliśmy o działalności PROZON Fundacja Ochrony Klimatu, projekcie oraz rozwiązaniach proekologicznych wykorzystanych w naszej nowej lokalizacji.
 
Padły deklarację, że spotkamy się ponownie, przy bardziej sprzyjających warunkach pogodowych! 😊☀️
Spotk. z mieszkancami
Spotkanie z mieszkańcami 03.02.2023

Kartka Świąteczna

Zakończenie zbliża się wielkimi krokami! Jak widać na załączonych zdjęciach trwają ostatnie prace w miejscu budowy innowacyjnej instalacji, a zaraz po oddaniu do użytkowania, będziemy mogli rozpocząć fazę testowania procesu separacji.
 
Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i zainteresowanie rezultatami projektu Refrigerants LIFE Cycle! 😊
 
20221115 103834

20221115 13030920221115 124400

 
W dniach 19-21.10.2022r. byliśmy obecni na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLECO w Poznaniu, wydarzeniu poświęconemu branżom ochrony klimatu i środowiska.

 
Wiele tematów poświęconych było transformacji w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, co od wielu lat promuje Fundacja PROZON również za pomocą projektu Refrigerants LIFE Cycle, który pozwoli na stworzenie pełnego obiegu zamkniętego dla czynników chłodniczych.
 
POLECO1POLECO2
 

W dniach 11-13 października 2022 r. byliśmy obecni na największych międzynarodowych targach chłodniczych Chillventa w Norymberdze. Impreza zgromadziła ponad 30 000 odwiedzających!

Przez 3 dni można było się z nami spotkać na specjalnie przygotowanym na to wydarzenie stoisku. Odpowiadaliśmy na pytania dotyczące innowacyjnej instalacji do rozdziału mieszanin czynników chłodniczych, procesu separacji oraz samego projektu LIFE.

Dyrektor projektu Krzysztof Grzegrczyk miał również swoje wystąpienie pt. "Technologia separacji dla pełnego cyklu ponownego wykorzystania czynników chłodniczych", które zgromadziło wielu zainteresowanych słuchaczy.

Przed nami jeszcze dużo pracy i najważniejsza część projektu, czyli testy instalacji! Bądźcie na bieżąco śledząc również nasze social media: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063596191420

chillventa1

chillventa2 min

chillventa3

Gotowa jest już konstrukcja wsporcza pod kolumny! Współbeneficjent projektu Refrigerants Life Cycle, firma Chemat, zamontowała konstrukcję i lada chwila kolumny zostaną obsadzone.
 
Zaczynamy odliczanie do rozpoczęcia testów procesu rektyfikacji i adsorpcji. Jak widać nasza hala także pnie się w górę, zgodnie z planem już w grudniu 2022 odbędzie się wielkie otwarcie.
konstrukcja
Dnia 14 czerwca 2022 roku odbył się dzień informacyjny LIFE organizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konferencja poświęcona była możliwościom wynikającym z uczestnictwa w programie Life, a także wsparcia zarówno merytorycznego, jak i finansowego, jakie oferuje w tym zakresie NFOŚiGW.
 
Na konferencji odbyły się bardzo ciekawe wykłady dotyczące projektów, a także prezentowano projekty Life, zarówno te trwające, jak i zakończone.
Byliśmy i my, ze stanowiskiem projektu Refrigerants Life Cycle, gdzie odwiedzający mogli zapoznać się z naszym projektem, dowiedzieć się o etapach jego realizacji, wpływie na środowisko oraz efektach społeczno-ekonomicznych. 🌍🍀
 
Warto przypomnieć, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundusz sfinansował aż 30,08% kosztów kwalifikowalnych projektu Refrigerants Life Cycle.
DzienOtwarty NFOSiGW

Ruszyła budowa! 

Po wielu intensywnych miesiącach szukania działki, załatwiania niezbędnych zgód i pozwoleń, rozpoczęliśmy budowę. Budujemy naszą nową siedzibę w miejscowości Grabce Józefpolskie, zlokalizowanej tuż obok Mszczonowa.

W budynku nie tylko powstanie nasza projektowana instalacja do rozdziału mieszanin czynników chłodniczych, ale też przestrzeń biurowa, szkoleniowa, a także produkcyjna i magazynowa. Na działce nie zabraknie również zieleni 🌳🍀


Dzięki nowemu miejscu zyskamy szansę na realizację kolejnych projektów.

budowa1Zostały już wylane fundamenty, a prace postępują bardzo szybko, lada chwila zobaczymy budynek w pełnej okazałości!

📅 W dniu 01.03.2022 odbyło się IV spotkanie Komitetu Sterującego. Spotkanie odbyło się w formie zdalnej. Ze względu na przedłużenie czasu trwania projektu, zaplanowano więcej takich spotkań niż pierwotnie założono.
➡ Spotkania Komitetu Sterującego to bardzo ważna część projektu – dzięki obiektywnemu spojrzeniu Członków KS na postępy w projekcie, można ocenić w jakich obszarach projektu należy zintensyfikować działania.
✅ Podczas spotkania zostały zaprezentowane postępy w projekcie, a także plany na najbliższe miesiące. Z uwagi na fakt, iż poprzednie spotkanie odbyło się przeszło rok wcześniej, a od tego czasu osiągnięto wiele zakładanych celów, prezentacja była zbudowana na zasadzie zestawień – jak wyglądały poszczególne etapy prac w czasie poprzedniego spotkania, a jak wyglądają obecnie.
Członkowie Komitetu Sterującego wyrazili swoje uznanie dla postępów w projekcie, jakie udało się osiągnąć dotychczas.
KSIV

W dniach 02 – 04.09.2021 wzięliśmy udział w konferencji organizowanej przez naszego Partnera – firmę Chemat

Zorganizowaliśmy stanowisko projektowe, na którym mogliśmy przedstawić gościom szczegóły naszego przedsięwzięcia Refrigerants LIFE Cycle

Nasz Kierownik Projektu, jako prelegent miał okazję do wskazania środowiskowych korzyści wynikających z realizacji projektu

W konferencji wzięli udział przedstawiciele biznesu, samorządów oraz organizacji pozarządowych

23

baner fb

Dyskusja, bezpłatny, webinar zaplanowany na 13.07.2021 godzina 11.00

Zapraszamy na cykl dyskusji online o możliwościach spowolnienia zmian klimatu oraz koniecznych przedsięwzięciach, dających szansę na wypełnienie dyrektyw Unijnych prowadzących do neutralności klimatycznej w 2050 roku.

Chcemy odpowiedzieć na pytania: Co robić, aby metropolie nie stawały się wyspami ciepła? Czy ekologia może być atrakcyjna pod względem ekonomicznym dla budżetów gmin, przedsiębiorstw i obywateli? Jak różne OZE mogą działać synergicznie i co z tego wynika?

Zajmiemy się też zagadnieniem czy innowacyjny zespół prądotwórczy Urban Wind Power Station może być techniczną odpowiedzią na powyższe pytania? 

Zmierzymy się z tymi problemami podczas cyklu spotkań.

Już 13.07.2021 o godzinie 11.00 odbędzie się ostatnia czwarta dyskusja. Jej tematem będzie: „Recykling energii: układy synergiczne OZE”

Udział w dyskusji wezmą miedzy innymi: Leszek Drogosz - Prezes Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”, Anna Łasica Czaplejewicz – z-ca Koordynatora ds. Edukacji i Promocji LIFE-UrbanWind.PL

Dyskusję poprowadzi Krzysztof Sołoducha – Grupa Sztuka Architektury

Weź bezpłatny udział w dyskusji – link  

FB -  https://www.facebook.com/events/257425386143857/

YT -  https://youtu.be/rOAGhqrEhog

Poprzednie debaty można obejrzeć na kanale YT Sztuka Architektury

Pierwszą dyskusję - „Recykling energii jako sposób na spowolnienie zmian klimatycznych” – można zobaczyć tutaj  https://youtu.be/wbEz4s_DN_A

Druga dyskusję - „Recykling energii, jako możliwość ucieczki od wysp ciepła na terenach zurbanizowanych” – można zobaczyć tutaj https://youtu.be/UhR893Q8Mgc

Trzecia dyskusja - „Recykling energii z wykorzystaniem strumieni powietrza wymuszonych działalnością człowieka” – można zobaczyć tutaj https://youtu.be/zhIlsRO3znA

Organizatorzy:

stopka3

29.07.2021 odbył się Dzień Informacyjny LIFE 2021 organizowany przez NFOŚiGW.

Zapraszamy do wysłuchania prezentacji naszego Koordynatora Projektu, Pana Bartłomieja Caruka dotyczącego doświadczenia bycia Beneficjentem projektu LIFE.

Wykład znajduje się w linku poniżej:

https://youtu.be/uVTxTAnb39U?t=15685

W dniu 25.06.2021 odbyła się już 2 Wizyta Monitorująca Projekt. Tym razem mogliśmy spotkać się osobiście! 😊

Na spotkaniu:

  • Przedstawiliśmy Monitorowi działalność naszej Fundacji
  • Odbyły się panele dyskusyjne, na których każdy z Beneficjentów przedstawił progres prac
  • Odbył się panel Close to market (C2M), na którym połączyliśmy się ze Specjalistami zewnętrznymi i omówiliśmy możliwości współpracy

Wyniki wizyty zostaną wykorzystane do dalszej realizacji Projektu! 😊

Wizyta monitorujaca