• Slide01
 • Slide02

logotyp nfosigwlife 150x107px Projekt Refrigerants LIFE Cycle jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W dniach 02 – 04.09.2021 wzięliśmy udział w konferencji organizowanej przez naszego Partnera – firmę Chemat

Zorganizowaliśmy stanowisko projektowe, na którym mogliśmy przedstawić gościom szczegóły naszego przedsięwzięcia Refrigerants LIFE Cycle

Nasz Kierownik Projektu, jako prelegent miał okazję do wskazania środowiskowych korzyści wynikających z realizacji projektu

W konferencji wzięli udział przedstawiciele biznesu, samorządów oraz organizacji pozarządowych

23

29.07.2021 odbył się Dzień Informacyjny LIFE 2021 organizowany przez NFOŚiGW.

Zapraszamy do wysłuchania prezentacji naszego Koordynatora Projektu, Pana Bartłomieja Caruka dotyczącego doświadczenia bycia Beneficjentem projektu LIFE.

Wykład znajduje się w linku poniżej:

https://youtu.be/uVTxTAnb39U?t=15685

baner fb

Dyskusja, bezpłatny, webinar zaplanowany na 13.07.2021 godzina 11.00

Zapraszamy na cykl dyskusji online o możliwościach spowolnienia zmian klimatu oraz koniecznych przedsięwzięciach, dających szansę na wypełnienie dyrektyw Unijnych prowadzących do neutralności klimatycznej w 2050 roku.

Chcemy odpowiedzieć na pytania: Co robić, aby metropolie nie stawały się wyspami ciepła? Czy ekologia może być atrakcyjna pod względem ekonomicznym dla budżetów gmin, przedsiębiorstw i obywateli? Jak różne OZE mogą działać synergicznie i co z tego wynika?

Zajmiemy się też zagadnieniem czy innowacyjny zespół prądotwórczy Urban Wind Power Station może być techniczną odpowiedzią na powyższe pytania? 

Zmierzymy się z tymi problemami podczas cyklu spotkań.

Już 13.07.2021 o godzinie 11.00 odbędzie się ostatnia czwarta dyskusja. Jej tematem będzie: „Recykling energii: układy synergiczne OZE”

Udział w dyskusji wezmą miedzy innymi: Leszek Drogosz - Prezes Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”, Anna Łasica Czaplejewicz – z-ca Koordynatora ds. Edukacji i Promocji LIFE-UrbanWind.PL

Dyskusję poprowadzi Krzysztof Sołoducha – Grupa Sztuka Architektury

Weź bezpłatny udział w dyskusji – link  

FB -  https://www.facebook.com/events/257425386143857/

YT -  https://youtu.be/rOAGhqrEhog

Poprzednie debaty można obejrzeć na kanale YT Sztuka Architektury

Pierwszą dyskusję - „Recykling energii jako sposób na spowolnienie zmian klimatycznych” – można zobaczyć tutaj  https://youtu.be/wbEz4s_DN_A

Druga dyskusję - „Recykling energii, jako możliwość ucieczki od wysp ciepła na terenach zurbanizowanych” – można zobaczyć tutaj https://youtu.be/UhR893Q8Mgc

Trzecia dyskusja - „Recykling energii z wykorzystaniem strumieni powietrza wymuszonych działalnością człowieka” – można zobaczyć tutaj https://youtu.be/zhIlsRO3znA

Organizatorzy:

stopka3

W dniu 25.06.2021 odbyła się już 2 Wizyta Monitorująca Projekt. Tym razem mogliśmy spotkać się osobiście! 😊

Na spotkaniu:

 • Przedstawiliśmy Monitorowi działalność naszej Fundacji
 • Odbyły się panele dyskusyjne, na których każdy z Beneficjentów przedstawił progres prac
 • Odbył się panel Close to market (C2M), na którym połączyliśmy się ze Specjalistami zewnętrznymi i omówiliśmy możliwości współpracy

Wyniki wizyty zostaną wykorzystane do dalszej realizacji Projektu! 😊

Wizyta monitorujaca

plakat 2306

Dyskusja, bezpłatny, webinar zaplanowany na 23.06.2021 godzina 14.00

Zapraszamy na cykl dyskusji online o możliwościach spowolnienia zmian klimatu oraz koniecznych przedsięwzięciach, dających szansę na wypełnienie dyrektyw Unijnych prowadzących do neutralności klimatycznej w 2050 roku.

Chcemy odpowiedzieć na pytania: Co robić, aby metropolie nie stawały się wyspami ciepła? Czy ekologia może być atrakcyjna pod względem ekonomicznym dla budżetów gmin, przedsiębiorstw i obywateli? Jak różne OZE mogą działać synergicznie i co z tego wynika?

Zajmiemy się też zagadnieniem czy innowacyjny zespół prądotwórczy Urban Wind Power Station może być techniczną odpowiedzią na powyższe pytania? 

Zmierzymy się z tymi problemami podczas cyklu spotkań.

Już 23.06.2021 o godzinie 14.00 odbędzie się druga z czterech dyskusji. Jej tematem będzie: „Recykling energii, jako możliwość ucieczki od wysp ciepła na terenach zurbanizowanych”.

Udział w dyskusji wezmą miedzy innymi: Leszek Drogosz - Prezes Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”, Tomasz Bońdos - Koordynator Zespołu ds. Zarządzania Energetyką przy Urzędzie miasta Bydgoszcz, Anna Łasica Czaplejewicz – z-ca Koordynatora ds. Edukacji i Promocji LIFE-UrbanWind.PL

Dyskusję poprowadzi Krzysztof Sołoducha – Grupa Sztuka Architektury

Weź bezpłatny udział w dyskusji – link  

FB - https://fb.me/e/1fEH6xNzb

YT - https://www.youtube.com/watch?v=UhR893Q8Mgc

Zapraszamy na kolejne dyskusję:

30.06.2021 godzina 11.00 – „Recykling energii z wykorzystaniem strumieni powietrza wymuszonych działalnością człowieka”

06.07.2021 godzina 11.00 – „Recykling energii w układach synergicznych z innym OZE”

Pierwszą dyskusję - „Recykling energii jako sposób na spowolnienie zmian klimatycznych” – można zobaczyć tutaj  https://youtu.be/wbEz4s_DN_A

Organizatorzy:

stopka urban windstopka3

Partner:

stopka gsa

Patroni medialni:

stopka chronmy klimatstopka gwzozone

stopka 25latstopka life

      

                         

W trakcie trwania projektu zobowiązani jesteśmy do monitorowania jego wpływu na środowisko. Wpływ realizacji projektu na środowisko określany jest przy pomocy poszczególnych wskaźników środowiskowych, które są indywidualnie dopasowane do projektu, w zależności od jego przedmiotu i prowadzonych działań. W przypadku projektu Refrigerants Life Cycle główne wskaźniki dotyczą ilości zebranych odpadowych czynników chłodniczych, a po uruchomieniu instalacji do rozdziału mieszanin odpadowych czynników chłodniczych, będą opisywały ilość przetworzonych na instalacji mieszanin. W trakcie trwania projektu opracowywane są trzy raporty monitorowania wpływu na środowisko.

Na samym początku projektu, przedstawiliśmy raport bazowy monitorowania efektów środowiskowych, po roku trwania projektu opracowaliśmy raport śródokresowy monitorowania efektów środowiskowych, którego skróconą wersję przedstawiamy poniżej.

Na koniec projektu zostanie opublikowany finalny raport monitorowania efektów środowiskowych.

Zachęcamy do lektury. 👉 Fiszka

W ramach projektu byliśmy zobowiązani do przygotowania śródokresowego raportu monitorowania wskaźników ekonomiczno-społecznych, a więc zbadania w jaki sposób realizacja projektu wpływa na świadomość społeczną dotyczącą zagospodarowania czynników chłodniczych. Dzięki temu badaniu nie tylko poznaliśmy poziom świadomości społecznej, ale także poznaliśmy główne przyczyny, z powodu których część czynników chłodniczych nie trafia do zagospodarowania.

Podczas zbierania danych do raportu przeprowadzone zostało badanie ankietowe wśród specjalistów w branży chłodnictwa i klimatyzacji, które zostało zestawione z ubiegłorocznym badaniem ankietowym. Jednocześnie Beneficjent pozyskał dane na temat ilości klientów przekazujących odzyskane czynniki do regeneracji za pomocą specjalistycznego systemu informatycznego, jaki posiada. Dzięki temu badaniu można było zaobserwować wzrost zainteresowania usługą regeneracji, co pokazuje iż działania marketingowe i uświadamiające Beneficjenta dają pozytywny efekt.

Na podstawie raportu przygotowaliśmy tę fiszkę, w której dokładnie można zapoznać się z badanymi aspektami oraz wynikami 😊

Zachęcamy do lektury. 👉 Fiszka

 

Będziemy nan ich uczestnizyć z naszym wirtualnym stoiskiem, gdzie nasi eksperci w dziedzinie czynników chłodniczych, ich regeneracji oraz innowacyjnych rozwiązań, przez cały czas trwania wydarzenia będą do dyspozycji odpowiadająć na wszystkie pytania.

W dniach 13 – 15.10 zapraszamy na stanowisko PROZON Fundacja Ochrony Klimatu, w którym opowiemy o:

 • Najważniejsze informacje dotyczące projektu
 • Kompleksowa separacja czynników chłodniczych, jako innowacyjny sposób na walkę ze zmianami klimatu
 • Nowa przyszłość branży chłodniczo – klimatyzacyjnej – dowiedz się więcej!
 • Oraz wiele innych!
Refrigerants LIFE
20200901 125224
 W ostatnim czasie zakupiliśmy 5 stacji do czynników palnych i 250 butli do odzysku czynników chłodniczych oraz 10 zbiorników tonowych 💪
Pozwoli nam to na bezpieczny odzysk z instalacji wszystkich stosowanych w Polsce czynników chłodniczych oraz zapewni miejsce na ich magazynowanie, gdzie będą oczekiwać na przetworzenie w naszej instalacji🔌🔧🔩
👉Fakt, że możemy magazynować czynniki w zbiornikach i butlach przekłada się na brak ich emisji do otoczenia, co prowadzi do zmniejszenia efektu cieplarnianego💥☀️
Więcej zdjęć w galerii!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dnia 19.08.2020 odbyło się 2 spotkanie z głównymi odbiorcami, na którym uczestniczyli serwisanci i nadzorcy instalacji chłodniczo – klimatyzacyjnych.

Ze względu na COVID19, Koordynator Projektu przedstawił prezentację online.

Po spotkaniu, uczestnicy otrzymali ankiety, które posłużą do optymalizacji działań! 😊

ANKIETA LIFE UNIWERSYTET

Nasz projekt wspiera edukację! 😊

Dziś mieliśmy okazję rozmawiać ze studentką Podyplomowych Studiów Ochrony Środowiska na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Mogliśmy podzielić się naszym doświadczeniem i wypełnić ankietę, która posłuży do zbadania ułatwień i trudności podczas przygotowywania wniosku LIFE.

Pani Beacie dziękujemy za kontakt i życzymy powodzenia!

 

 

1Na zaproszenie NFOŚiGW, nasz Koordynator Bartłomiej Caruk podzielił się doświadczeniem w przygotowaniu, pisaniu i realizacji projektu Refrigerants LIFE Cycle. Prezentacja została skierowana do ok. 108 odbiorców.

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania prezentacji:

https://www.youtube.com/watch?v=MasZxARwBv8&list=PL4VmYbjQe3-Fe9hx3JaCvIT_G2iDVQjUV&index=6

Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy cieszyli się kolejnymi sukcesami polskich przedsiębiorców, a doświadczenie PROZON pomoże w przygotowaniu dobrego wniosku! 😊

Wszystkim życzymy powodzenia!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDJCIE 3Ze względu na COVID-19 spotkanie odbyło się online

W spotkaniu wziął udział cały zespół projektowy wraz z współbeneficjentami

Spotkanie składało się z 2 części: zapoznawczej i merytorycznej

Monitor projektu, Pan Mirosław Gwiazdowicz, udzielił wskazówek, co musimy zrobić aby zostać „Best LIFE project” – to jest nasz cel 😊

 

 

 

ZDJCIE 2
Ze względu na COVID-19 spotkanie odbyło się online

Została przedstawiona prezentacja projektu i przeprowadzona merytoryczna dyskusja

Swoje wskazówki przekazali m in. dr hab. inż. Janusz Kozakiewicz ( Kierownik Działu Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu (BOWOiK)) oraz dr inż. Agnieszka Tomaszewska ( Kierownik Zespołem Departament Ochrony Powietrza i Klimatu  w Ministerstwie Klimatu)

 

ForumWentylacjaProjekt Refrigerants LIFE Cycle był obecny na międzynarodowych targach Forum Wentylacja - Salon Klimatyzacja.

Oprócz prowadzenia stanowiska, Koordynator Projektu Pan Bartłomiej Caruk zaprezentował projekt podczas odbywających się Warsztatów Chłodniczych.

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem, a klienci czekają na nową usługę! 😊

 

NFONasz projekt został wyróżniony i otrzymał dofinansowanie  ze środków NFOŚiGW!

Obok pamiątkowe zdjęcie z momentu podpisania umowy 😊

 

 

 

 

 

ZDJĘCIE 3 002W dniu 15.01.2020 w siedzibie PROZON odbyło sie spotaknie z Komitetem Sterującym.

 • Na spotkaniu gościliśmy dwóch zewnętrznych ekspertów:

           dr inż. Agnieszka Tomaszewska - Radca Ministra. Kierująca Zespołem Departament Ochrony Powietrza i Klimatu

           dr hab. inż. Janusz Kozakiewicz - profesor IChP. Kierownik Działu Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu (BOWOiK)

DSC 5992 EditW dniach 09-10 stycznia w hotelu Sound Garden odbyła się Konferencja Przedsiębiorstwo a Środowisko. Zgromadziła  ona ponad 130 uczestników, w tym przedstawicieli między innymi dyżych sieci handlowych, zakładów przemysłowych oraz zarządców nieruchomości.

Pierwszego dnia Konferencji Bartłomiej Caruk zaprezentował uczestnikom projekt Refigerants Life Cycle. Przedstawił cele oraz oczekiwania jak również politykę klimatyczną projektu.

PragaW dniach 12-13.12.2019r odbyło się w Pradze spotkanie przedstawicieli EKOTEZ i PROZON . Do Czech pojechało 4 pracowników PROZON, w tym Koordynator Projektu LIFE oraz Specjalista ds. handlowych LIFE.

Pierwszego dnia mieli okazję zwiedzić sklep stacjonarny EkoTez oraz zobaczyć magazyn z urządzeniami chłodniczymi i elementami wyposażenia serwisu. Po południu zjedli wspólny lunch z wiceprezesem, dyrektorem generalnym oraz dyrektorem ds. biznesu. Wieczorem zwiedzili Pragę i odbyli spacer po uroczym starym mieście.

1 popp

 • Obecnie, kończymy projekt (do 30.11.2019) pt. „Prace B+R nad opracowaniem projektu wykonawczego innowacyjnej instalacji do rozdziału mieszanin czynników chłodniczych”
 • Projekt stanowi „wstęp” do projektu LIFE
 • W ramach projektu została opracowana kompletna dokumentacja wykonawcza instalacji, na podstawie której zostanie wykonana instalacja docelowa (w skali przemysłowej)
 • W ramach projektu została opracowana koncepcja usługi rozdziału i nowego produktu
 • W ramach projektu wykonano instalację w skali laboratoryjnej na której przeprowadzono 113 prób rozdziału
 • Projekt został uznany za  dobrą praktykę w obszarach inteligentnej specjalizacji Mazowsza
 • Wykonawcą projektu była firma Chemat Sp. z o.o., która jest również beneficjentem projektu LIFE

       

W dniach 29-30.10.2019 odbyła się III Konferencja Naukowo-Techniczna "Innowacje w Przemyśle Chemicznym" w Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Drugiego dnia, podczas panelu GOZ (Gospodarka o obiegu zamkniętym) Bartłomiej Caruk wygłosił prezentację na temat projektu LIFE, który został uznany przez organizatorów za projekt innowacyjny w przemyśle chemicznym.

Projekt wzbudził ogromne zainteresowanie.

Po zakończeniu prezentacji, padły pytania o trudność separacji mieszanin czynników chłodniczych,rozbudowy systemu gromadzenia czynników chłodniczych do zagospodarowania, jak również transferu technologii do branży automotive.

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na dostawę butli na czynniki chłodnicze w ramach realizacji projektu "Instalacja demonstracyjna do separacji mieszanin czynników chłodniczych” LIFE18 CCM/PL/001100 Refrigerants LIFE Cycle współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE.

W dniach 03-04.10.2019, w Brukseli odbyło się Kick off Meeting.

W evencie wzięli udział wszyscy beneficjenci LIFE, którzy złożyli wniosek w roku 2018 - w tym przedstawiciel PROZON Fundacji Ochrony Klimatu. W tematyce "Mitigation and F-Gases" zaprezentowano 6 projektów, m.in. z Francji, Włoch, Niemiec, a także Polski.

Prelegenci zwrócili uwagę na bardzo istotny problem, jakim jest globalne ocieplenie oraz znaczenie rynku F-gazowego w temacie zmniejszenia negatywnego wpływu na klimat.

Projekt "Refrigerants LIFE Cycle" cieszył się dużym zainteresowaniem. Po przedstawieniu prezentacji padło wiele pytań dotyczących technologii, planów oraz systemu gromadzenia czynników do zagospodarowania.

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu liczy na podjęcie międzynarodowej współpracy z innymi beneficjentami LIFE

aktualnosci 1 Dnia 14 czerwca br. w siedzibie PROZON FundacjiDnia 14 czerwca br. w siedzibie PROZON FundacjiOchrony Klimatu odbył się „Dzień OtwartyFundacji”. Wydarzenie to zgromadziło blisko 100uczestników, m. in. przedstawicieli administracjipaństwowej, instytutów naukowych, uczelnitechnicznych i firm branży chłodniczoklimatyzacyjnej.