• Slide01
  • Slide02

logotyp nfosigwlife 150x107px Projekt Refrigerants LIFE Cycle jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dnia 19.08.2020 odbyło się 2 spotkanie z głównymi odbiorcami, na którym uczestniczyli serwisanci i nadzorcy instalacji chłodniczo – klimatyzacyjnych.

Ze względu na COVID19, Koordynator Projektu przedstawił prezentację online.

Po spotkaniu, uczestnicy otrzymali ankiety, które posłużą do optymalizacji działań! 😊