• Slide01
  • Slide02

logotyp nfosigwlife 150x107px Projekt Refrigerants LIFE Cycle jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

20200901 125224
 W ostatnim czasie zakupiliśmy 5 stacji do czynników palnych i 250 butli do odzysku czynników chłodniczych oraz 10 zbiorników tonowych 💪
Pozwoli nam to na bezpieczny odzysk z instalacji wszystkich stosowanych w Polsce czynników chłodniczych oraz zapewni miejsce na ich magazynowanie, gdzie będą oczekiwać na przetworzenie w naszej instalacji🔌🔧🔩
👉Fakt, że możemy magazynować czynniki w zbiornikach i butlach przekłada się na brak ich emisji do otoczenia, co prowadzi do zmniejszenia efektu cieplarnianego💥☀️
Więcej zdjęć w galerii!