Konferencja zamykająca projekt Refrigerants LIFE Cycle – podsumowanie

  • Realizowany przez PROZON Fundację Ochrony Klimatu, EKOTEZ i CHEMAT projekt Refrigerants LIFE Cycle zbliża się ku końcowi.
  • Z tej okazji 19 czerwca 2024 roku w Warszawie miała miejsce międzynarodowa konferencja zamykająca, która stanowi zwieńczenie wielu miesięcy trudnej i wymagającej pracy nad projektem.
  • Podczas wydarzenia prelekcje wygłosili profesorowie Janusz Kozakiewicz i Krzysztof Bieńczak, którzy podkreślili innowacyjność instalacji i znaczenie rozdziału mieszanin czynników chłodniczych w odniesieniu do Rozporządzenia 2024/573.

Na początku przybyłych gości – profesorów, ekspertów, przedstawicieli instytucji badawczo-naukowych, organów administracji państwowej, organizacji branżowych i przemysłu, mediów, wieloletnich partnerów i przyjaciół Fundacji, studentów uczelni technicznych i uczniów oraz osoby biorące udział w konferencji online, powitali założyciele PROZON Fundacji Ochrony Klimatu Krzysztof Grzegorczyk i Marek Wawryniuk, którzy przybliżyli zgromadzonym historię i misję organizacji oraz podkreślili znaczenie projektów dotyczących czynników chłodniczych dla ochrony środowiska.

Następnie na scenę zostali zaproszeni pracownicy PROZON, partnerzy CHEMAT i EKOTEZ, pracownicy budowy i osoby zaangażowane w realizację projektu Refrigerants LIFE Cycle, którym serdecznie podziękowano za trud włożony w urzeczywistnienie idei budowy tej technologii. Był to czas refleksji i nostalgii, bowiem rozpoczynając realizację projektu w 2019 roku nie można było przewidzieć, jak duże będzie to wyzwanie technologiczne, a kolejne długie miesiące prac nad projektem wymagało poświęceń.

Po uroczystym wstępie głos zabrał profesor Janusz Kozakiewicz, który podkreślił szczególne znaczenie projektu Refrigerants LIFE Cycle w odniesieniu do Rozporządzenia UE 2024/573. W swojej prelekcji profesor przedstawił zakazy serwisowe ujęte w Rozporządzeniu, z których wynika, że wykorzystanie zregenerowanych czynników chłodniczych z grupy F-gazów do serwisowania i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych i pomp ciepła staje się koniecznością w obliczu stopniowego, a jednocześnie restrykcyjnego wycofywania z rynku pierwotnych syntetycznych czynników chłodniczych.

Znaczenie rozdziału mieszanin czynników chłodniczych dla nauki i przemysłu omówił profesor Krzysztof Bieńczak, który podkreślał korzyści wynikające z zaawansowanych technologii separacji zarówno w aspekcie biznesowym, jak i ochrony środowiska. Ekspert docenił również możliwość realizacji kolejnych przedsięwzięć, które mogą stanowić obszar badań dla specjalistów i naukowców.

 

Podsumowania realizacji projektu Refrigerants LIFE Cycle o demonstracyjnej instalacji do rozdziału mieszanin czynników chłodniczych dokonała kierownik projektu Martyna Jankiewicz i omówiła główne cele projektu. Pierwszy cel został osiągnięty, czyli ograniczono emisję HFC o 74 tysiące ton ekwiwalentu CO2 pochodzące tylko z rozdziału na instalacji separacji. Kolejnym celem była budowa instalacji kilkunastometrowych kolumn rektyfikacyjnych zintegrowanych z modułem PSA. Instalacja została posadowiona i zoptymalizowana wspólnie z CHEMAT. Prelegentka podkreśliła również znaczenie projektu w wymiarze współprac międzynarodowych, ponieważ PROZON nawiązał nowe współprace z aż 13 krajami Unii Europejskiej, co daje możliwość gromadzenia coraz większych ilości czynników chłodniczych do regeneracji. Rośnie również sieć krajowych współprac. Natomiast dzięki spotkaniom branżowym, konferencjom, ale również wydarzeniom poza branżowym takim jak pikniki, dni otwarte czy akcje społeczne udało się dotrzeć do ogółu społeczeństwa i podnieść świadomość na temat wpływu emisji gazów cieplarnianych na środowisko.

Ciekawą częścią konferencji były filmy – pierwszy przedstawiający etapy realizacji projektu demonstracyjnej instalacji – od fundamentów obiektu, aż po rozruch instalacji, a drugi opowiadający w szczegółach technologię regeneracji, separacji oraz adsorpcji.

O kolejnych etapach realizacji instalacji opowiedziała główna technolog, dr inż. Marzena Czapnik. Prelegentka omówiła poszczególne działania, które podjął zespół CHEMAT w ramach projektu, od weryfikacji schematów technologicznych i rysunków wykonawczych, przez adaptację projektu i zakup sprzętu, po wykonanie głównych urządzeń instalacji, uruchomienie, testy i optymalizację.

Po krótkiej przerwie zgromadzeni goście mieli okazję poznać założenia innych projektów realizowanych w trosce o środowisko. O Coolspaces 4 LIFE, czyli pionierskiej technologii w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy użyciu systemu chłodzenia zasilanego energią słoneczną opowiedział dr inż. Bartosz Gil.

Następnie o projekcie PROZON Fundacji Ochrony Klimatu we współpracy z Politechniką Wrocławską, EKOTEZ i K-NET, czyli o RE-ELECTRO 4 LIFE i o innowacyjnym systemie ponownego użycia zdemontowanych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych mówiła Martyna Jankiewicz. Jak podkreśliła prelegentka, PROZON od wielu lat wraz z przyjmowaniem czynnika chłodniczego przyjmował zdemontowane urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne. Narodził się więc pomysł, by je zagospodarować właśnie w projekcie RE-ELECTRO 4 LIFE.

Ostatnie konferencyjne wystąpienie wygłosiła Iwona Bombik, kierownik projektu LEGAL HFC 4 LIFE, który ma na celu opracowanie narzędzi współpracy w celu zatrzymania przemytu F-gazów. Jest to temat z którym od wielu lat boryka się branża chłodnicza i klimatyzacyjna i który wymaga bliskiej współpracy wielu podmiotów i organów państwowych. Kierownik projektu przedstawiła główne założenia projektu, podjęte dotychczas działania i planowane kolejne etapy realizacji projektu, który ma przyczynić się do podniesienia świadomości i wiedzy wśród przedstawicieli branży, urzędników państwowych oraz ogółu społeczeństwa z zakresu postępowania z nielegalnym HFC oraz zmian legislacyjnych, a także zwrócenie uwagi na problem przemytu czynników.

Po wysłuchaniu wszystkich wystąpień goście mogli sprawdzić swoją wiedzę w quizie przygotowanym przez organizatora konferencji. Pytania dotyczyły założeń i celów projektów, o których opowiadali prelegenci. Dla laureatów konkursu czekały nagrody rzeczowe.

Uroczystą konferencję zamykającą projekt Refrigerants LIFE Cycle zakończono nie gdzie indziej, jak w miejscu posadowienia sławnej już instalacji do rozdziału mieszanin czynników chłodniczych w Grabcach Józefpolskich, w zakładzie 4R PROZON Fundacji Ochrony Klimatu. Prezes Krzysztof Grzegorczyk przywitał na miejscu przybyłych gości i przybliżył zgromadzonym historię powstania nowego obiektu. Zwiedzający z bliska mogli podziwiać instalację, a w sterowni o jej pracy opowiedziała inżynier procesu Marta Olszewska. Prezentacja budziła podziw, a goście nie szczędzili słów uznania, ponieważ wizyta w zakładzie 4R była dla nich wyjątkową okazją na praktyczne zapoznanie się z nowoczesnymi metodami rozdziału czynników chłodniczych.

 

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu składa serdeczne podziękowania za Państwa obecność i zaangażowanie, które znacząco przyczyniły się do sukcesu naszego wydarzenia. Wysłuchaliśmy inspirujących prezentacji, które dostarczyły cennych informacji na temat najnowszych regulacji, innowacji technologicznych oraz projektów mających na celu ochronę środowiska w sektorze chłodnictwa i klimatyzacji. Jesteśmy przekonani, że wymiana doświadczeń oraz nawiązane podczas konferencji kontakty będą miały pozytywny wpływ na rozwój naszej branży.

Wyrażamy nadzieję, że konferencja stała się dla Państwa źródłem nowych inspiracji i pomysłów do dalszych działań. Liczymy również na  kontynuację współpracy oraz wspólne realizowanie przyszłych projektów, które przyczynią się do ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju!

 

_____________________________

W wydarzeniu łącznie udział wzięło ponad 120 osób. Podczas konferencji online dla uczestników dostępne było tłumaczenie symultaniczne oraz materiały z przygotowanymi napisami w języku angielskim, dzięki czemu nasi partnerzy m.in. z Czech i Włoch, mogli komfortowo uczestniczyć w całym wydarzeniu. Nagranie konferencji można obejrzeć tutaj.

Konferencja zamykająca projekt RLC – zaproszenie do udziału online

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału online w konferencji zamykającej projekt Refrigerants Life Cycle, organizowanej przez PROZON Fundacja Ochrony Klimatu.

🗓 Data: 19.06.2024
🕒 Godzina: 10:00
Podczas wydarzenia będziemy dzielić się kluczowymi osiągnięciami z realizacji projektu oraz najnowszymi rozwiązaniami w zakresie zarządzania cyklem życia czynników chłodniczych. To niepowtarzalna okazja, aby dowiedzieć się więcej o przyszłości zrównoważonego chłodnictwa i wysłuchać ekspertów z tej dziedziny.
Dołączcie do nas i bądźcie częścią zmiany! 💡🌍

Zawiadomienie o wyborze oferty 2/2024/LEGALHFC

Zamawiający informuje, że w wyniku oceny ofert otrzymanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowym o numerze 2/2024/LEGALHFC na realizację usług marketingowych w serwisach społecznościowych w ramach realizacji projektu „Legal HFC 4LIFE – Opracowanie i wdrożenie modelu współpracy i narzędzi pomiędzy organami państwowymi i innymi podmiotami w celu poprawy monitoringu w obszarze HFC oraz ich nielegalnego obrotu” wybrano ofertę złożoną przez APLAN Media Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź.

Relacja z EKO Pikniku 8 czerwca

8 czerwca 2024 roku na Skwerze Kahla w godzinach 12-18 w Warszawie miało miejsce niezwykłe wydarzenie – Eko Piknik Radia Kolor, którego PROZON Fundacja Ochrony Klimatu była dumnym partnerem.

Celem Eko Pikniku było nie tylko dostarczenie rozrywki, ale przede wszystkim edukacja i inspiracja do zmiany nawyków na bardziej ekologiczne.

Celem naszego udziału było zachęcenie uczestników do podejmowania codziennych działań, które przyczynią się do ochrony środowiska, począwszy od prostych kroków w kierunku zmiany stylu życia, po bardziej zaawansowane działania, takie jak korzystanie z ekologicznych źródeł energii. Podczas pikniku informowaliśmy o projekcie RE-ELECTRO 4 LIFE, w którym dążymy do tego, by móc ponownie użyć odzyskane części z zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na przykładzie zdemontowanych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Na pikniku nie zabrakło różnorodnych atrakcji dla całej rodziny. Od porannych zajęć jogi, przez warsztaty kreatywne po atrakcje dla najmłodszych uczestników wydarzenia, którzy mogli wziąć udział w licznych zabawach i konkursach związanych z wiedzą o ekologii i środowisku.

Na naszym stoisku na dzieci i młodzież czekały zagadki i ciekawostki z zakresu ochrony środowiska
i wiedzy o przyrodzie, dla pasjonatów chemii co kilka minut miał miejsce pokaz laboratoryjny – specjaliści laboranci przygotowywali eksperymenty przy użyciu produktów, które każdy ma w swoim domu. Przez cały czas na ekranie odwiedzający mogli obejrzeć filmy edukacyjne oraz wziąć udział w konkursie wiedzy i zagrać w gry zręcznościowe, w których można było wygrać nasze specjalnie przygotowane ekonagrody.

 

Eko Piknik to wydarzenie, które połączyło zabawę z nauką i dało możliwość zaangażowania się
w działania na rzecz naszej planety. Cieszymy się, że nasze stoisko przyciągnęło uwagę kilkuset odwiedzających, a każdy otrzymał od nas miły ekoupominek! 😊

Zapytanie ofertowe nr 02/2024/LEGALHFC z dnia 05.06.2024 r.

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na realizację usług marketingowych w serwisach społecznościowych w ramach realizacji projektu „LEGAL HFC 4LIFE – Opracowanie i wdrożenie modelu współpracy i narzędzi pomiędzy organami państwowymi i innymi podmiotami w celu poprawy monitoringu w obszarze HFC oraz ich nielegalnego obrotu” LIFE22-GIC-PL- LEGAL HFC 4 LIFE, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zapytanie ofertowe dotyczy obsługi konta reklamowego Zleceniodawcy oraz realizacji usług marketingowych w serwisach Facebook i LinkedIn w celu promocji projektu LEGAL HFC 4 LIFE.

Termin składania ofert upływa w dniu 12.06.2024 r. (do końca dnia) 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

EKO PIKNIK RE-ELECTRO 4 LIFE

8 czerwca 2024 roku na Skwerze Kahla przy Bulwarach Wiślanych tuż obok Centrum Nauki Kopernik w godzinach 12-18 w Warszawie odbędzie się Eko Piknik Radia Kolor, w którym PROZON Fundacja Ochrony Klimatu weźmie udział z projektem RE-ELECTRO 4 LIFE. To nie tylko okazja do zabawy i relaksu, ale przede wszystkim moment refleksji nad naszym wpływem na środowisko oraz zachęta do podejmowania proekologicznych działań.

Jak podkreśla organizator, wybór daty nie był przypadkowy – to pierwsza sobota po Światowym Dniu Ochrony Środowiska, który przypada 5 czerwca. Święto to jest symbolicznym przypomnieniem o konieczności troski o naszą planetę.

Fundacja PROZON od 28 lat podejmuje inicjatywy służące kształtowaniu świadomości ekologicznej i realizuje projekty unijne. Na EKO Pikniku będziemy promować projekt RE-ELECTRO 4 LIFE, którego celem jest wdrożenie modelu biznesowego RE-USE opartego o gospodarkę o obiegu zamkniętym, by ponownie użyć odzyskanych części z zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na przykładzie zdemontowanych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Na naszym stoisku będą czekać na odwiedzających:

  • zagadki i ciekawostki z zakresu ochrony środowiska i wiedzy o przyrodzie,
  • pokaz laboratoryjny – eksperymenty przy użyciu produktów, które każdy ma w swoim domu,
  • filmy edukacyjne,
  • konkursy wiedzy i gry zręcznościowe z ekonagrodami.

Celem Eko Pikniku jest przede wszystkim edukacja i inspiracja do zmiany nawyków na bardziej ekologiczne. Chcemy zachęcić uczestników do podejmowania codziennych działań, które przyczynią się do ochrony środowiska, rozpoczynając od prostych kroków w kierunku zmiany stylu życia, po bardziej zaawansowane działania, takie jak korzystanie z ekologicznych źródeł energii.

Do zobaczenia 8 czerwca!

 

Zawiadomienie o wyborze oferty 37/LIFE/PROZON

Zamawiający informuje, że w zapytaniu ofertowym o numerze 37/LIFE/PROZON z dnia 07.05.2024 r. na usługę organizacji konferencji zamykającej projekt “Instalacja demonstracyjna do separacji odpadów mieszanin czynników chłodniczych” LIFE18 CCM/PL/001100 Refrigerants LIFE Cycle wybrano ofertę otrzymaną od Focus Hotels S.A. pl. Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz, NIP: 9671347422

Zawiadomienie o wyborze oferty 01/2024/RE-ELECTRO4LIFE

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o numerze 01/2024/RE-ELECTRO4LIFE na dostawę automatycznego systemu magazynowania w ramach projektu „Wdrożenie modelu biznesowego gospodarki o obiegu zamkniętym do ponownego użycia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego” LIFE22-ENV-PL-RE-ELECTRO 4 LIFE wybrano ofertę otrzymaną od KARDEX POLSKA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie (81-854) przy Al. Niepodległości 660, NIP5213376401.

Zapytanie ofertowe nr 37/LIFE/PROZON z dnia 7.05.2024 r.

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na usługę organizacji konferencji zamykającej projekt “Instalacja demonstracyjna do separacji odpadów mieszanin czynników chłodniczych” LIFE18 CCM/PL/001100 Refrigerants LIFE Cycle, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Termin konferencji: jeden dzień roboczy 19 czerwca 2024 roku w godzinach 9.00 – 15.00. Miejsce: hotel/ośrodek/obiekt konferencyjny/szkoleniowy (zwany dalej „obiektem”) położony w Warszawie o standardzie co najmniej 3- gwiazdek, oddalony do 20 km od Pałacu Kultury i Nauki. W konferencji uczestniczyć będzie maksimum 120 osób.

Termin składania ofert upływa w dniu 14.05.2024 r. (do końca dnia)

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy 

Podsumowanie I panelu dyskusyjnego LEGAL HFC 4 LIFE

Dnia 18 kwietnia 2024 roku miał miejsce I panel dyskusyjny z cyklu zaplanowanych spotkań w ramach projektu „LEGAL HFC 4 LIFE”. Rozmowy dotyczyły nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2024/573 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych zastępującego Rozporządzenie 517/2014.

Celem tych dyskusji jest wypracowanie nieformalnych rekomendacji dotyczących zarówno ewentualnej nowelizacji prawa krajowego, jak i dalszych działań zapewniających efektywne wdrażania tych przepisów w Polsce.

Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia kierownika projektu, p. Iwony Bombik, podczas którego zostały przedstawione założenia projektu LEGAL HFC 4 LIFE i działalności PROZON Fundacji Ochrony Klimatu. Następnie prezentację dotyczącą najważniejszych zmian przepisów w zakresie obrotu F-gazami i produktami/urządzeniami zawierającymi F-gazy i od nich uzależnionymi oraz tematów do dyskusji przedstawił profesor Janusz Kozakiewicz, który pełnił również funkcję eksperta w wydarzeniu. Uczestników panelu dyskusyjnego powitał prezes PROZON Fundacji Ochrony Klimatu Krzysztof Grzegorczyk.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organów administracji państwowej, organów kontrolnych i instytucji badawczo-naukowych. W trakcie panelu zostały opracowane rekomendacje, które zaakceptowali wszyscy uczestnicy dyskusji.

 

 

Dla tych z Państwa, którzy zainteresowani są usystematyzowaniem i pogłębieniem poruszanej tematyki, pod tym linkiem LINK udostępniamy nagranie profesora Janusza Kozakiewicza prezentujące kluczowe zmiany w Rozporządzeniu UE 2024/573.

Już 7 maja odbędzie się kolejne spotkanie dyskusyjne, wkrótce będziemy informować o szczegółach.

Zapytanie ofertowe nr 01/2024/REELECTRO – regały windowe

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością powtórzenia ostatniego zapytania ofertowego, PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na dostawę automatycznego systemu magazynowania w ramach projektu „Wdrożenie modelu biznesowego gospodarki o obiegu zamkniętym do ponownego użycia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego” LIFE22-ENV-PL-RE-ELECTRO 4 LIFE, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE.

Informujemy, że termin składania ofert mija 26.04.2024 r. z końcem dnia.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik do zapytania – rysunek hali

Załącznik do zapytania – rysunek fragmentu hali 

Pierwsze spotkanie dyskusyjne w ramach projektu „LEGAL HFC 4 LIFE”

 

Szanowni Państwo,

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu informuje, że 18 kwietnia 2024 roku odbędzie się pierwsze spotkanie dyskusyjne z cyklu zaplanowanych spotkań w ramach projektu „LEGAL HFC 4 LIFE”. Rozmowy dotyczyć będą nowego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2024/573 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych zastępującego Rozporządzenie 517/2014.

Celem tych dyskusji jest wypracowanie wstępnych rekomendacji dotyczących zarówno ewentualnej nowelizacji prawa krajowego, jak i dalszych działań zapewniających efektywne wdrażania tych przepisów w Polsce.

Podczas pierwszego spotkania uczestnicy będą dyskutować na temat „Jak skutecznie kontrolować obrót F-gazami i produktami/urządzeniami zawierającymi F-gazy i od nich uzależnionymi w świetle przepisów nowego Rozporządzenia 573/2024 w sprawie F-gazów?”.

W spotkaniach wezmą udział przedstawiciele organów administracji państwowej, organów  kontrolnych i instytucji badawczo-naukowych.

Zachęcamy do śledzenia aktualności związanych z projektem LEGAL HFC 4 LIFE.