Zapytanie ofertowe nr 02/2024/REELECTRO z dnia 28.06.2024r.

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na projekt, dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych w ramach projektu „Wdrożenie modelu biznesowego gospodarki o obiegu zamkniętym do ponownego użycia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego” LIFE22-ENV-PL-RE-ELECTRO 4 LIFE, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE.

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik do zapytania – rzut dachu