Dzień Informacyjny LIFE

W dniach 14 i 16 maja 2024 r. miały miejsce Dni Informacyjne LIFE, zorganizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podczas dwudniowego wydarzenia przedstawione zostały zarówno zasady naboru 2024, jak i dobre przykłady projektów realizowanych przez polskich beneficjentów.

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu  również była obecna podczas Dnia Informacyjnego ze swoimi trzema projektami: ze zbliżającym się do końca realizacji Refrigerants Life Cycle, z nowymi projektami LEGAL HFC 4 LIFE i RE-ELECTRO 4 LIFE oraz z projektem COOLSPACES 4 LIFE, gdzie PROZON jest partnerem.

Kierownik projektów p. Martyna Jankiewicz 16 maja podczas konferencji wystąpiła z prezentacją “Gospodarka o obiegu zamkniętym w innowacyjnych projektach Fundacji PROZON”.

Natomiast po części oficjalnej PROZON informował na swoim stoisku o realizowanych projektach. Goście z zaciekawieniem oglądali filmy promocyjne projektów RE-ELECTRO 4 LIFE i LEGAL HFC 4 LIFE oraz chętnie dyskutowali na temat ochrony środowiska i działań podejmowanych przez Fundację w tym zakresie. Cieszymy się. że mogliśmy wziąć udział po raz kolejny w tak ważnym wydarzeniu!

Dni Informacyjne LIFE to świetna okazja do wymiany doświadczeń przez obecnych beneficjentów i przyszłych wnioskodawców projektów LIFE, do dzielenia się zdobytą wiedzą, poszukiwania inspiracji i partnerów do projektów LIFE. Podczas wydarzenia z bliska można zapoznać się z realizowanymi projektami, przedstawianymi osobiście przez beneficjentów Programu LIFE, zarówno na kilkudziesięciu stoiskach, jak i podczas prezentacji na sali plenarnej.

Udział w konferencji daje również możliwość zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat poszczególnych podprogramów LIFE, wraz z przykładami realizowanych w ich ramach projektów. To także doskonała okazja do bezpośredniego skonsultowania pomysłów na projekty z pracownikami Krajowego Punktu Kontaktowego LIFE, uzyskania informacji na temat innych programów NFOŚiGW finansujących działania na rzez ochrony środowiska, jak również pozyskania wsparcia w poszukiwaniu partnerów do projektu. Obecne również będą stoiska przedstawicieli Krajowych Punktów Kontaktowych innych programów UE.

Dzień Otwarty projektu RLC

Fundacja PROZON od wielu lat podejmuje inicjatywy służące kształtowaniu świadomości ekologicznej. W piątek 19 kwietnia, po raz kolejny zaprosiliśmy lokalną społeczność do wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska.

Tego dnia ponownie gościliśmy naszych sąsiadów – mieszkańców Grabców Józefpolskich wraz z sołtysem Wojciechem Burchartem, w nowej siedzibie Fundacji, gdzie znajduje się instalacja do rozdziału mieszanin czynników chłodniczych.

Odwiedzający mogli z bliska przyjrzeć się kolumnom posadowionym w ramach projektu REFRIGERANTS LIFE Cycle, dzięki którym możliwe jest przetworzenie niemalże 100% odpadów czynników chłodniczych odzyskanych z instalacji i przekazanych do zagospodarowania. Nasi goście poznali poszczególne etapy pracy instalacji i szczególnie docenili, że cały proces ma na celu ograniczenie emisji F-gazów do atmosfery z sektora chłodniczo-klimatyzacyjnego.

Po spotkaniu na hali przenieśliśmy się tradycyjnie na świeże powietrze, gdzie wyruszyliśmy do wspólnej, ekologicznej akcji sprzątania najbliższej okolicy i lasu w Grabcach. Jak podkreślali wszyscy zaangażowani, w porównaniu do poprzedniego roku znalezionych odpadów było znacznie mniej.

Cieszymy się, że wraz z naszymi sąsiadami – mieszkańcami Grabców Józefpolskich, łączy nas wspólna inicjatywa i troska o środowisko.