Zapytanie ofertowe nr 37/LIFE/PROZON z dnia 7.05.2024 r.

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na usługę organizacji konferencji zamykającej projekt “Instalacja demonstracyjna do separacji odpadów mieszanin czynników chłodniczych” LIFE18 CCM/PL/001100 Refrigerants LIFE Cycle, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Termin konferencji: jeden dzień roboczy 19 czerwca 2024 roku w godzinach 9.00 – 15.00. Miejsce: hotel/ośrodek/obiekt konferencyjny/szkoleniowy (zwany dalej „obiektem”) położony w Warszawie o standardzie co najmniej 3- gwiazdek, oddalony do 20 km od Pałacu Kultury i Nauki. W konferencji uczestniczyć będzie maksimum 120 osób.

Termin składania ofert upływa w dniu 14.05.2024 r. (do końca dnia)

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy 

Zapytanie ofertowe nr 01/2024/REELECTRO – regały windowe

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością powtórzenia ostatniego zapytania ofertowego, PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na dostawę automatycznego systemu magazynowania w ramach projektu „Wdrożenie modelu biznesowego gospodarki o obiegu zamkniętym do ponownego użycia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego” LIFE22-ENV-PL-RE-ELECTRO 4 LIFE, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE.

Informujemy, że termin składania ofert mija 26.04.2024 r. z końcem dnia.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik do zapytania – rysunek hali

Załącznik do zapytania – rysunek fragmentu hali 

Zawiadomienie o wyborze oferty 01/2024/LEGALHFC

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o numerze 01/2024/LEGALHFC z 05.03.2024 r. dotyczącym dostawy analizatorów w ramach projektu LEGAL HFC 4LIFE – Opracowanie i wdrożenie modelu współpracy i narzędzi pomiędzy organami państwowymi i innymi podmiotami w celu poprawy monitoringu w obszarze HFC oraz ich nielegalnego obrotu” LIFE22-GIC-PL- LEGAL HFC 4 LIFE została wybrana oferta otrzymana od Wincenty Szerszeń WIGMORS z siedzibą we Wrocławiu (51-117) przy ul. Irysowej 5, NIP 915-000-01-99, REGON 931541413.

Zapytanie nr 01/2024/REELECTRO z dnia 5.03.2024 r.

Szanowni Państwo,

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na dostawę automatycznego systemu magazynowania w ramach projektu „Wdrożenie modelu biznesowego gospodarki o obiegu zamkniętym do ponownego użycia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego” LIFE22-ENV-PL-RE-ELECTRO 4 LIFE, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE.

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu informuje, że w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego nie dokonano wyboru żadnego wykonawcy. 

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik do zapytania 

 

Zapytanie ofertowe nr 01/2024/LEGALHFC z dnia 5.03.2024r.

Szanowni Państwo,

 

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na dostawę analizatorów gazów w ramach projektu „LEGAL HFC 4LIFE – Opracowanie i wdrożenie modelu współpracy i narzędzi pomiędzy organami państwowymi i innymi podmiotami w celu poprawy monitoringu w obszarze HFC oraz ich nielegalnego obrotu” LIFE22-GIC-PL- LEGAL HFC 4 LIFE, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE.

Zamawiający planuje zakupić w ramach projektu łącznie 12 szt. Zamówienie powinno być zrealizowane w okresie wskazanym w ofercie, jednak nie później niż do końca 2024r. Dostawy urządzeń mogą być realizowane etapami.
Cena oferty powinna zawierać koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 13.03.2024 r. (do końca dnia).

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy 

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o poszanowaniu środowiska naturalnego 

 

Zapytanie ofertowe nr 01/2024 – powtórzenie

W ramach zapytania ofertowego nie dokonano wyboru żadnej oferty.  

 

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością zmiany liczby zamawianych analizatorów, PROZON Fundacja Ochrony Klimatu ponownie zaprasza do składania ofert na dostawę analizatorów czynników chłodniczych. W załącznikach znajdą Państwo zapytanie ofertowe wraz z wymaganymi załącznikami.

Informujemy, że termin składania ofert upływa w dniu 16.02.2024 r.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o poszanowaniu środowiska naturalnego

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2024/LEGALHFC z dnia 22.01.2024 r.

W ramach zapytania ofertowego nie dokonano wyboru żadnej oferty.  

 

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na dostawę analizatorów gazów w ramach projektu „LEGAL HFC 4LIFE – Opracowanie i wdrożenie modelu współpracy i narzędzi pomiędzy organami państwowymi i innymi podmiotami w celu poprawy monitoringu w obszarze HFC oraz ich nielegalnego obrotu” LIFE22-GIC-PL- LEGAL HFC 4 LIFE, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE.

Zamawiający planuje zakupić w ramach projektu łącznie 42 szt. W przypadku braku możliwości zaoferowania takiej liczby analizatorów, Oferent może zaoferować liczbę dostępną w 2024 roku.
Zamówienie powinno być zrealizowane w okresie wskazanym w ofercie, jednak nie później niż do końca 2024r. Dostawy urządzeń mogą być realizowane etapami.
Cena oferty powinna zawierać koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 29.01.2024 r. (do końca dnia).

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o poszanowaniu środowiska naturalnego

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o numerze 02/REELECTRO z 12.12.2023 r. dotyczącym wyboru wykonawcy filmu promującego projekt „Wdrożenie modelu biznesowego gospodarki o obiegu zamkniętym do ponownego użycia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego” LIFE22-ENV-PL-RE-ELECTRO 4 LIFE została wybrana oferta otrzymana od GoodEye Robert Wilk z siedzibą w Łodzi (kod: 94-030) przy ul. Krzemienieckiej 2, numer NIP: 7272261741, REGON: 472839180.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o numerze 02/2023/LEGALHFC z 28.11.2023 r. dotyczącym wyboru wykonawcy filmu promującego projekt Legal HFC 4LIFE – Opracowanie i wdrożenie modelu współpracy i narzędzi pomiędzy organami państwowymi i innymi podmiotami w celu poprawy monitoringu w obszarze HFC oraz ich nielegalnego obrotu” LIFE22-GIC-PL- LEGAL HFC 4 LIFE została wybrana oferta otrzymana od GoodEye Robert Wilk z siedzibą w Łodzi (kod: 94-030) przy ul. Krzemienieckiej 2, numer NIP: 7272261741, REGON: 472839180.

Zapytanie ofertowe nr 36/LIFE/PROZON z dnia 04.01.2024r.

Szanowni Państwo,

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na dostawę butli na czynniki chłodnicze.

Poniżej znajdą Państwo zapytanie ofertowe wraz z wymaganymi załącznikami.

Informujemy, że termin składania ofert upływa w dniu 12.01.2024r.

 

Zapytanie ofertowe 

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o poszanowaniu środowiska naturalnego

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/REELECTRO z dnia 12.12.2023 r.

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na wykonanie filmu promocyjnego projektu „Wdrożenie modelu biznesowego gospodarki o obiegu zamkniętym do ponownego użycia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego” LIFE22-ENV-PL-RE-ELECTRO 4 LIFE, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE.

 

Zapytanie ofertowe dotyczy przygotowania krótkiego filmu promocyjnego projektu realizowanego przez PROZON Fundację Ochrony Klimatu od września 2023r., którego celem jest wdrożenie modelu RE-USE opartego o gospodarkę o obiegu zamkniętym w celu ponownego użycia odzyskanych części ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) na przykładzie zdemontowanych urządzeń
chłodniczych i klimatyzacyjnych (CHiK).

Planowany termin podpisania umowy – 12/2023
Realizacja przedmiotu zamówienia – I kwartał 2024r.

Termin składania ofert upływa w dniu 19.12.2023 r. (do końca dnia).

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy 

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o poszanowaniu środowiska

Zapytanie ofertowe nr 02/2023/LEGALHFC z dnia 28.11.2023 r.

Szanowni Państwo,

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na usługę realizacji filmu promocyjnego w ramach projektu Legal HFC 4LIFE – Opracowanie i wdrożenie modelu współpracy i narzędzi pomiędzy organami państwowymi i innymi podmiotami w celu poprawy monitoringu w obszarze HFC oraz ich nielegalnego obrotu” LIFE22-GIC-PL- LEGAL HFC 4 LIFE, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE.

 

Załączamy zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Informujemy, że termin składania ofert upływa 06.12.2023 r.

Zapytanie ofertowe 

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o poszanowaniu środowiska