Zapytanie ofertowe nr 02/2023/LEGALHFC z dnia 28.11.2023 r.

Szanowni Państwo,

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na usługę realizacji filmu promocyjnego w ramach projektu Legal HFC 4LIFE – Opracowanie i wdrożenie modelu współpracy i narzędzi pomiędzy organami państwowymi i innymi podmiotami w celu poprawy monitoringu w obszarze HFC oraz ich nielegalnego obrotu” LIFE22-GIC-PL- LEGAL HFC 4 LIFE, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE.

 

Załączamy zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Informujemy, że termin składania ofert upływa 06.12.2023 r.

Zapytanie ofertowe 

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o poszanowaniu środowiska

Zapytanie ofertowe nr 01/2023/LEGALHFC z dnia 18.09.2023 na projekt i wykonanie strony internetowej

 

Szanowni Państwo,

pojawiły się zmiany w dokumentach ofertowych nr 01/2023/LEGALHFC. 

 Informujemy, że wprowadzone zmiany dotyczą: 

– terminu składania ofert

– planowanego terminu podpisania umowy, 

– opisu kryterium oceny ‘termin realizacji zamówienia’ 

– maksymalnego terminu realizacji zamówienia określonego w załączniku nr 4.

Mogą Państwo wycofać lub zmienić złożone oferty, jeżeli powyższe zmiany spowodowały taką konieczność.

 

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na projekt i wykonanie strony internetowej w ramach realizacji projektu Legal HFC 4LIFE – Opracowanie i wdrożenie modelu współpracy i narzędzi pomiędzy organami państwowymi i innymi podmiotami w celu poprawy monitoringu w obszarze HFC oraz ich nielegalnego obrotu” LIFE22-GIC-PL- LEGAL HFC 4 LIFE, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zapytanie ofertowe po aktualizacji

Opis przedmiotu zamówienia po aktualizacji 

Zapytanie ofertowe

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o poszanowaniu środowiska naturalnego

 

Zapytanie ofertowe nr 1/REELECTRO z dnia 13.09.2023 r. na doradztwo środowiskowe

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji do decyzji środowiskowej oraz przeprowadzenia procedury pozyskania zezwoleń na wytwarzanie, transportowanie, magazynowanie i przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ramach realizacji projektu „Wdrożenie modelu biznesowego gospodarki o obiegu zamkniętym do ponownego użycia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego” LIFE22-ENV-PL-RE-ELECTRO 4 LIFE, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o poszanowaniu środowiska naturalnego

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Zapytanie ofertowe nr 35/LIFE/PROZON z dnia 22.06.2023 r. na dostawę stacji do odzysku – ponowne

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na dostawę 10 sztuk stacji do odzysku czynników chłodniczych w ramach realizacji projektu „Instalacja demonstracyjna do separacji odpadów mieszanin czynników chłodniczych” LIFE18 CCM/PL/001100 Refrigerants LIFE Cycle, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o poszanowaniu środowiska naturalnego

Annex 1_35_2023

Annex 2_35_2023

Annex 3_35_2023

PROZON_35_2023_INQUIRY

Zapytanie ofertowe nr 34/LIFE/PROZON z dnia 13.06.2023 r. na dostawę stacji do odzysku

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na dostawę 10 sztuk stacji do odzysku czynników chłodniczych w ramach realizacji projektu „Instalacja demonstracyjna do separacji odpadów mieszanin czynników chłodniczych” LIFE18 CCM/PL/001100 Refrigerants LIFE Cycle, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o poszanowaniu środowiska naturalnego

Annex 1_34_2023

Annex 2_34_2023

Annex 3_34_2023

PROZON_34_2023_INQUIRY

Zapytanie ofertowe nr 33/LIFE/PROZON z dnia 18.04.2023 r. na dostawę zbiorników

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na dostawę 10 sztuk zbiorników ciśnieniowych w ramach realizacji projektu „Instalacja demonstracyjna do separacji odpadów mieszanin czynników chłodniczych” LIFE18 CCM/PL/001100 Refrigerants LIFE Cycle, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o poszanowaniu środowiska naturalnego

Zapytanie ofertowe nr 32/LIFE/PROZON z dnia 21.03.2023 r. na dostawę stacji do odzysku

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na dostawę 15 sztuk stacji do odzysku w ramach realizacji projektu „Instalacja demonstracyjna do separacji odpadów mieszanin czynników chłodniczych” LIFE18 CCM/PL/001100 Refrigerants LIFE Cycle, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o poszanowaniu środowiska naturalnego

Zapytanie ofertowe nr 31/LIFE/PROZON z dnia 20.03.2023 r. na dostawę generatora i przyłącza

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na dostawę generatora wodoru oraz przyłącza umożliwiającego pobór próbek z instalacji do rektyfikacji w ramach realizacji projektu „Instalacja demonstracyjna do separacji odpadów mieszanin czynników chłodniczych” LIFE18 CCM/PL/001100 Refrigerants LIFE Cycle, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

UWAGA!- Nowy plik zapytania ofertowego – poprawa informacji o modelu chromatografu gazowego

Zapytanie ofertowe– poprawna wersja

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o poszanowaniu środowiska naturalnego

Zapytanie ofertowe-nieaktualne

Zapytanie ofertowe nr 30/LIFE/PROZON z dnia 03.01.2023 r. na dostawę zbiorników ciśnieniowych

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na dostawę zbiorników ciśnieniowych w ramach realizacji projektu „Instalacja demonstracyjna do separacji odpadów mieszanin czynników chłodniczych” LIFE18 CCM/PL/001100 Refrigerants LIFE Cycle, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o poszanowaniu środowiska naturalnego

Zapytanie ofertowe nr 29/LIFE/PROZON z dnia 01.12.2022 r. na dostawę wyposażenia laboratoryjnego

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na dostawę wyposażenia laboratoryjnego w ramach realizacji projektu „Instalacja demonstracyjna do separacji odpadów mieszanin czynników chłodniczych” LIFE18 CCM/PL/001100 Refrigerants LIFE Cycle, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o poszanowaniu środowiska naturalnego

Rysunki techniczne wyposażenia

Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe nr 28/LIFE/PROZON z dnia 17.11.2022 r. na dostawę dygestorium laboratoryjnego

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na dostawę dygestorium laboratoryjnego w ramach realizacji projektu „Instalacja demonstracyjna do separacji odpadów mieszanin czynników chłodniczych” LIFE18 CCM/PL/001100 Refrigerants LIFE Cycle, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o poszanowaniu środowiska naturalnego

Zapytanie ofertowe

 

Zapytanie ofertowe nr 27/LIFE/PROZON z dnia 22.06.2022 r. na dostawę butli na czynniki chłodnicze

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na dostawę butli na czynniki chłodnicze w ramach realizacji projektu „Instalacja demonstracyjna do separacji mieszanin czynników chłodniczych” LIFE18 CCM/PL/001100 Refrigerants LIFE Cycle współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o poszanowaniu środowiska naturalnego

Zapytanie ofertowe