• Čeština
  • Polski
  • English
baner (4)
baner (4)
previous arrow
next arrow

Konferencja zamykająca projekt Refrigerants LIFE Cycle – podsumowanie

24 czerwca, 2024
  • Realizowany przez PROZON Fundację Ochrony Klimatu, EKOTEZ i CHEMAT projekt Refrigerants LIFE Cycle zbliża się ku końcowi.
  • Z tej okazji 19 czerwca 2024 roku w Warszawie miała miejsce międzynarodowa konferencja zamykająca, która stanowi zwieńczenie wielu miesięcy trudnej i wymagającej pracy nad projektem.
  • Podczas wydarzenia prelekcje wygłosili profesorowie Janusz Kozakiewicz i Krzysztof Bieńczak, którzy podkreślili innowacyjność instalacji i znaczenie rozdziału mieszanin czynników chłodniczych w odniesieniu do Rozporządzenia 2024/573.

Na początku przybyłych gości – profesorów, ekspertów, przedstawicieli instytucji badawczo-naukowych, organów administracji państwowej, organizacji branżowych i przemysłu, mediów, wieloletnich partnerów i przyjaciół Fundacji, studentów uczelni technicznych i uczniów oraz osoby biorące udział w konferencji online, powitali założyciele PROZON Fundacji Ochrony Klimatu Krzysztof Grzegorczyk i Marek Wawryniuk, którzy przybliżyli zgromadzonym historię i misję organizacji oraz podkreślili znaczenie projektów dotyczących czynników chłodniczych dla ochrony środowiska.

Następnie na scenę zostali zaproszeni pracownicy PROZON, partnerzy CHEMAT i EKOTEZ, pracownicy budowy i osoby zaangażowane w realizację projektu Refrigerants LIFE Cycle, którym serdecznie podziękowano za trud włożony w urzeczywistnienie idei budowy tej technologii. Był to czas refleksji i nostalgii, bowiem rozpoczynając realizację projektu w 2019 roku nie można było przewidzieć, jak duże będzie to wyzwanie technologiczne, a kolejne długie miesiące prac nad projektem wymagało poświęceń.

Po uroczystym wstępie głos zabrał profesor Janusz Kozakiewicz, który podkreślił szczególne znaczenie projektu Refrigerants LIFE Cycle w odniesieniu do Rozporządzenia UE 2024/573. W swojej prelekcji profesor przedstawił zakazy serwisowe ujęte w Rozporządzeniu, z których wynika, że wykorzystanie zregenerowanych czynników chłodniczych z grupy F-gazów do serwisowania i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych i pomp ciepła staje się koniecznością w obliczu stopniowego, a jednocześnie restrykcyjnego wycofywania z rynku pierwotnych syntetycznych czynników chłodniczych.

Znaczenie rozdziału mieszanin czynników chłodniczych dla nauki i przemysłu omówił profesor Krzysztof Bieńczak, który podkreślał korzyści wynikające z zaawansowanych technologii separacji zarówno w aspekcie biznesowym, jak i ochrony środowiska. Ekspert docenił również możliwość realizacji kolejnych przedsięwzięć, które mogą stanowić obszar badań dla specjalistów i naukowców.

 

Podsumowania realizacji projektu Refrigerants LIFE Cycle o demonstracyjnej instalacji do rozdziału mieszanin czynników chłodniczych dokonała kierownik projektu Martyna Jankiewicz i omówiła główne cele projektu. Pierwszy cel został osiągnięty, czyli ograniczono emisję HFC o 74 tysiące ton ekwiwalentu CO2 pochodzące tylko z rozdziału na instalacji separacji. Kolejnym celem była budowa instalacji kilkunastometrowych kolumn rektyfikacyjnych zintegrowanych z modułem PSA. Instalacja została posadowiona i zoptymalizowana wspólnie z CHEMAT. Prelegentka podkreśliła również znaczenie projektu w wymiarze współprac międzynarodowych, ponieważ PROZON nawiązał nowe współprace z aż 13 krajami Unii Europejskiej, co daje możliwość gromadzenia coraz większych ilości czynników chłodniczych do regeneracji. Rośnie również sieć krajowych współprac. Natomiast dzięki spotkaniom branżowym, konferencjom, ale również wydarzeniom poza branżowym takim jak pikniki, dni otwarte czy akcje społeczne udało się dotrzeć do ogółu społeczeństwa i podnieść świadomość na temat wpływu emisji gazów cieplarnianych na środowisko.

Ciekawą częścią konferencji były filmy – pierwszy przedstawiający etapy realizacji projektu demonstracyjnej instalacji – od fundamentów obiektu, aż po rozruch instalacji, a drugi opowiadający w szczegółach technologię regeneracji, separacji oraz adsorpcji.

O kolejnych etapach realizacji instalacji opowiedziała główna technolog, dr inż. Marzena Czapnik. Prelegentka omówiła poszczególne działania, które podjął zespół CHEMAT w ramach projektu, od weryfikacji schematów technologicznych i rysunków wykonawczych, przez adaptację projektu i zakup sprzętu, po wykonanie głównych urządzeń instalacji, uruchomienie, testy i optymalizację.

Po krótkiej przerwie zgromadzeni goście mieli okazję poznać założenia innych projektów realizowanych w trosce o środowisko. O Coolspaces 4 LIFE, czyli pionierskiej technologii w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy użyciu systemu chłodzenia zasilanego energią słoneczną opowiedział dr inż. Bartosz Gil.

Następnie o projekcie PROZON Fundacji Ochrony Klimatu we współpracy z Politechniką Wrocławską, EKOTEZ i K-NET, czyli o RE-ELECTRO 4 LIFE i o innowacyjnym systemie ponownego użycia zdemontowanych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych mówiła Martyna Jankiewicz. Jak podkreśliła prelegentka, PROZON od wielu lat wraz z przyjmowaniem czynnika chłodniczego przyjmował zdemontowane urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne. Narodził się więc pomysł, by je zagospodarować właśnie w projekcie RE-ELECTRO 4 LIFE.

Ostatnie konferencyjne wystąpienie wygłosiła Iwona Bombik, kierownik projektu LEGAL HFC 4 LIFE, który ma na celu opracowanie narzędzi współpracy w celu zatrzymania przemytu F-gazów. Jest to temat z którym od wielu lat boryka się branża chłodnicza i klimatyzacyjna i który wymaga bliskiej współpracy wielu podmiotów i organów państwowych. Kierownik projektu przedstawiła główne założenia projektu, podjęte dotychczas działania i planowane kolejne etapy realizacji projektu, który ma przyczynić się do podniesienia świadomości i wiedzy wśród przedstawicieli branży, urzędników państwowych oraz ogółu społeczeństwa z zakresu postępowania z nielegalnym HFC oraz zmian legislacyjnych, a także zwrócenie uwagi na problem przemytu czynników.

Po wysłuchaniu wszystkich wystąpień goście mogli sprawdzić swoją wiedzę w quizie przygotowanym przez organizatora konferencji. Pytania dotyczyły założeń i celów projektów, o których opowiadali prelegenci. Dla laureatów konkursu czekały nagrody rzeczowe.

Uroczystą konferencję zamykającą projekt Refrigerants LIFE Cycle zakończono nie gdzie indziej, jak w miejscu posadowienia sławnej już instalacji do rozdziału mieszanin czynników chłodniczych w Grabcach Józefpolskich, w zakładzie 4R PROZON Fundacji Ochrony Klimatu. Prezes Krzysztof Grzegorczyk przywitał na miejscu przybyłych gości i przybliżył zgromadzonym historię powstania nowego obiektu. Zwiedzający z bliska mogli podziwiać instalację, a w sterowni o jej pracy opowiedziała inżynier procesu Marta Olszewska. Prezentacja budziła podziw, a goście nie szczędzili słów uznania, ponieważ wizyta w zakładzie 4R była dla nich wyjątkową okazją na praktyczne zapoznanie się z nowoczesnymi metodami rozdziału czynników chłodniczych.

 

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu składa serdeczne podziękowania za Państwa obecność i zaangażowanie, które znacząco przyczyniły się do sukcesu naszego wydarzenia. Wysłuchaliśmy inspirujących prezentacji, które dostarczyły cennych informacji na temat najnowszych regulacji, innowacji technologicznych oraz projektów mających na celu ochronę środowiska w sektorze chłodnictwa i klimatyzacji. Jesteśmy przekonani, że wymiana doświadczeń oraz nawiązane podczas konferencji kontakty będą miały pozytywny wpływ na rozwój naszej branży.

Wyrażamy nadzieję, że konferencja stała się dla Państwa źródłem nowych inspiracji i pomysłów do dalszych działań. Liczymy również na  kontynuację współpracy oraz wspólne realizowanie przyszłych projektów, które przyczynią się do ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju!

 

_____________________________

W wydarzeniu łącznie udział wzięło ponad 120 osób. Podczas konferencji online dla uczestników dostępne było tłumaczenie symultaniczne oraz materiały z przygotowanymi napisami w języku angielskim, dzięki czemu nasi partnerzy m.in. z Czech i Włoch, mogli komfortowo uczestniczyć w całym wydarzeniu. Nagranie konferencji można obejrzeć tutaj.