• Slide01
  • Slide02

logotyp nfosigwlife 150x107px Projekt Refrigerants LIFE Cycle jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji „Budowa hali produkcyjnej, gdzie będzie się odbywało przetwarzanie odpadów oraz posadowienie kolumny rektyfikacyjnej do rozdziału mieszanin czynników chłodniczych” oraz przeprowadzenia procedury pozyskania zezwoleń na wytwarzanie, transportowanie, magazynowanie i przetwarzanie odpadów w ramach realizacji projektu "Instalacja demonstracyjna do separacji mieszanin czynników chłodniczych” LIFE18 CCM/PL/001100 Refrigerants LIFE Cycle współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o poszanowaniu środowiska naturalnego

Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu

Kody odpadów