• Čeština
  • Polski
  • English
slide01
slide02
previous arrow
next arrow

Wybierz Instalacja demonstracyjna do separacji mieszanin czynników chłodniczych Instalacja demonstracyjna do separacji mieszanin czynników chłodniczych

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na dostawę spektrofotometru FTIR do analizy czynników chłodniczych w ramach realizacji projektu “Instalacja demonstracyjna do separacji mieszanin czynników chłodniczych” LIFE18 CCM/PL/001100 Refrigerants LIFE Cycle współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE.

Zapytanie ofertowe

Formluarz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o poszanowaniu środowiska naturalnego