• Čeština
  • Polski
  • English
baner (4)
baner (4)
previous arrow
next arrow

Zapytanie ofertowe nr 02/2024/LEGALHFC z dnia 05.06.2024 r.

5 czerwca, 2024

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na realizację usług marketingowych w serwisach społecznościowych w ramach realizacji projektu „LEGAL HFC 4LIFE – Opracowanie i wdrożenie modelu współpracy i narzędzi pomiędzy organami państwowymi i innymi podmiotami w celu poprawy monitoringu w obszarze HFC oraz ich nielegalnego obrotu” LIFE22-GIC-PL- LEGAL HFC 4 LIFE, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zapytanie ofertowe dotyczy obsługi konta reklamowego Zleceniodawcy oraz realizacji usług marketingowych w serwisach Facebook i LinkedIn w celu promocji projektu LEGAL HFC 4 LIFE.

Termin składania ofert upływa w dniu 12.06.2024 r. (do końca dnia) 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań