• Čeština
  • Polski
  • English
baner (4)
baner (4)
previous arrow
next arrow

Zawiadomienie o wyborze oferty 2/2024/LEGALHFC

13 czerwca, 2024

Zamawiający informuje, że w wyniku oceny ofert otrzymanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowym o numerze 2/2024/LEGALHFC na realizację usług marketingowych w serwisach społecznościowych w ramach realizacji projektu „Legal HFC 4LIFE – Opracowanie i wdrożenie modelu współpracy i narzędzi pomiędzy organami państwowymi i innymi podmiotami w celu poprawy monitoringu w obszarze HFC oraz ich nielegalnego obrotu” wybrano ofertę złożoną przez APLAN Media Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź.