• Čeština
  • Polski
  • English
slide01
slide02
previous arrow
next arrow

Cíle

Cíle projektu

 

Hlavní cíl:

Omezení emisí fluorovaných skleníkových plynů z chladírenského a klimatizačního odvětví do atmosféry

Díky realizaci tohoto projektu bude možné zpracovat téměř 100% odpadního chladiva získaného ze zařízení a předaného k likvidaci. Kromě toho může být chladivový odpad, namísto spalování, zpracován a vrácen znovu na trh jako nezávadný produkt.

Navíc, díky inovativnímu řešení, bude možné zredukovat náklady na likvidaci chladivového odpadu, což jednotlivé společnosti bude motivovat k tomu, aby tento odpad předávaly k regeneraci a separaci.

Odhad je, že na konci projektu bude redukce emisí HFC 74.000 tun CO2eq / ročně.

Podrobné cíle:

  1. Provedení, testování a zavádění vzorové instalace pro separaci směsí odpadního chladiva

Instalace separace směsí odpadního chladiva je již ve výstavbě. Postup prací bude pravidelně zveřejňován na našich webových stránkách. Koncem roku 2021 budeme instalaci testovat a provádět finální úpravy. V pozdější fázi projektu bude technologie rozšířena na polský a evropský trh.

  1. Rozšíření systému pro sběr odpadního chladiva

Od začátku projektu se intenzivně pracuje na rozšíření systému sběru odpadního chladiva. Před zahájením projektu spolupracovala Nadace pro ochranu klimatu PROZON s 340 subjekty, které pravidelně dodávaly chladiva pro regeneraci. Je v plánu navýšit tento počet do konce projektu o 30%.

Pracujeme také na vybudování sítě 3R, díky které budou naši klienti mít možnost doručit nám chladivo po celém Polsku, a v budoucnu také v celé EU, díky rozšířujícímu se počtu sběrných míst pro použitá chladiva. Toto řešení je nutné vzhledem k požadavkům zákazníků, kteří označují logistické problémy za hlavní důvod, který brání předávání odpadního chladiva k regeneraci.

  1. Zvyšování povědomí o dopadu vypouštěných chladiv z chladírenského a klimatizačního průmyslu na životní prostředí

Zvyšování povědomí dotčených subjektů z oblasti chladírenství a klimatizace ohledně pozitivně ovlivní proekologické chování lidí spjatých s průmyslem. Díky vzdělávacím aktivitám se více lidí dozví o možnostech, jak nakládat s odpadními chladivy – to zabrání vzniku mnoha dalších emisí, které mohou vzniknout z neznalosti nebo neinformovanosti o možnostech, jak nakládat s tímto typem odpadu.

Vzdělávací akce probíhají průběžně a prezentace projektu LIFE jsou pořádány jak na výstavách, konferencích tak i v rámci průmyslových školení.

Vice o projektu: https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/project/details/5061