• Čeština
  • Polski
  • English
baner (4)
baner (4)
previous arrow
next arrow

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 01/REELECTRO z 13.09.2023

21 září, 2023

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o numerze 01/REELECTRO dotyczącym wyboru wykonawcy usługi opracowania dokumentacji do decyzji środowiskowej oraz przeprowadzenia procedury pozyskania zezwoleń na wytwarzanie, transportowanie, magazynowanie i przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ramach realizacji projektu „Wdrożenie modelu biznesowego gospodarki o obiegu zamkniętym do ponownego użycia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego” LIFE22-ENV-PL-RE-ELECTRO 4 LIFE, została wybrana oferta otrzymana od P.T.H. Atest Sp. z o.o. ul. Orna 20a, 61-671 Poznań, NIP: 7780148666.