• Čeština
  • Polski
  • English
slide01
slide02
previous arrow
next arrow

LIFE networking

 

1. LIFE-UrbanWind.PL

 

LIFE-UrbanWind.PL to pilotażowa instalacja kompaktowego zespołu prądotwórczego z wykorzystaniem wymuszonych strumieni powietrza w obszarach zurbanizowanych.

Beneficjentem Koordynującym jest Fundacja Wspierania Ekologii ECO FOR LIFE, która wspomaga rozwój techniki, innowacyjności, a także prowadzi działania integracyjne na rzecz wspierania wszelkich akcji proekologicznych.

Wspólnym celem działań projektu REFRIGERANTS LIFE CYCLE oraz LIFE-UrbanWind.PL jest upowszechnianie dobrych praktyk pro-środowiskowych w przemyśle oraz społeczeństwie.

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu LIFE-UrbanWind.PL:

http://www.urbanwind.pl/

2. NATURAL HVACR 4 LIFE

 

NATURAL HVACR 4 LIFE to inicjatywa badawcza zakorzeniona w wizji środowiskowej Daikin 2050 i współfinansowana przez Unię Europejską.

Projekt jest prowadzony przez Daikin Europe N.V we współpracy z Daikin Air Conditioning Germany GmbH i Daikin AC Spain S.A.

Wspólnym celem działań projektu REFRIGERANTS LIFE CYCLE oraz NATURAL HVACR 4 LIFE jest upowszechnianie pro-ekologicznych, innowacyjnych rozwiązań technicznych w branży chłodnictwa i klimatyzacji, a także współpraca rynkowa.

Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu NATURAL HVACR 4 LIFE:

https://www.naturalhvacr4life.eu/

 

3. REAL Alternatives 4 LIFE

 

REAL Alternatives 4 LIFE to międzynarodowy program szkoleniowy.

Projekt oferuje innowacyjne nauczanie mieszane – połączenie e-learningu, bezpośrednich materiałów szkoleniowych, ćwiczeń praktycznych, ocen i e-biblioteki zasobów edukacyjnych.

Program zgromadził wiedzę branżową i doświadczenie z całej Europy na temat alternatywnych czynników chłodniczych.

Jednym z Beneficjentów jest PROZON Fundacja Ochrony Klimatu, która stworzyła centrum edukacyjne w Warszawie.

Wspólnym celem projektów Refigerants LIFE Cycle i REAL Alternatives 4 LIFE jest promowanie przyjaznych środowisku, innowacyjnych rozwiązań technicznych w branży chłodnictwa i klimatyzacji.

Zapraszamy na stronę internetową projektu REAL Alternatives 4 LIFE:

https://www.realalternatives.eu/