• Slide01
  • Slide02

logotyp nfosigwlife 150x107px Projekt Refrigerants LIFE Cycle jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 Aktualności

21 Cze 2021

Webinarium: Recykling energii, jako możliwość ucieczki od wysp ciepła na terenach zurbanizowanych

plakat 2306

Dyskusja, bezpłatny, webinar zaplanowany na 23.06.2021 godzina 14.00

Zapraszamy na cykl dyskusji online o możliwościach spowolnienia zmian klimatu oraz koniecznych przedsięwzięciach, dających szansę na wypełnienie dyrektyw Unijnych prowadzących do neutralności klimatycznej w 2050 roku.

Chcemy odpowiedzieć na pytania: Co robić, aby metropolie nie stawały się wyspami ciepła? Czy ekologia może być atrakcyjna pod względem ekonomicznym dla budżetów gmin, przedsiębiorstw i obywateli? Jak różne OZE mogą działać synergicznie i co z tego wynika?

Zajmiemy się też zagadnieniem czy innowacyjny zespół prądotwórczy Urban Wind Power Station może być techniczną odpowiedzią na powyższe pytania? 

Zmierzymy się z tymi problemami podczas cyklu spotkań.

Już 23.06.2021 o godzinie 14.00 odbędzie się druga z czterech dyskusji. Jej tematem będzie: „Recykling energii, jako możliwość ucieczki od wysp ciepła na terenach zurbanizowanych”.

Udział w dyskusji wezmą miedzy innymi: Leszek Drogosz - Prezes Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”, Tomasz Bońdos - Koordynator Zespołu ds. Zarządzania Energetyką przy Urzędzie miasta Bydgoszcz, Anna Łasica Czaplejewicz – z-ca Koordynatora ds. Edukacji i Promocji LIFE-UrbanWind.PL

Dyskusję poprowadzi Krzysztof Sołoducha – Grupa Sztuka Architektury

Weź bezpłatny udział w dyskusji – link  

FB - https://fb.me/e/1fEH6xNzb

YT - https://www.youtube.com/watch?v=UhR893Q8Mgc

Zapraszamy na kolejne dyskusję:

30.06.2021 godzina 11.00 – „Recykling energii z wykorzystaniem strumieni powietrza wymuszonych działalnością człowieka”

06.07.2021 godzina 11.00 – „Recykling energii w układach synergicznych z innym OZE”

Pierwszą dyskusję - „Recykling energii jako sposób na spowolnienie zmian klimatycznych” – można zobaczyć tutaj  https://youtu.be/wbEz4s_DN_A

Organizatorzy:

stopka urban windstopka3

Partner:

stopka gsa

Patroni medialni:

stopka chronmy klimatstopka gwzozone

stopka 25latstopka life

      

                         

23 Kwi 2021

Śródokresowy raport monitorowania wskaźników środowiskowych

W trakcie trwania projektu zobowiązani jesteśmy do monitorowania jego wpływu na środowisko. Wpływ realizacji projektu na środowisko określany jest przy pomocy poszczególnych wskaźników środowiskowych, które są indywidualnie dopasowane do projektu, w zależności od jego przedmiotu i prowadzonych działań. W przypadku projektu Refrigerants Life Cycle główne wskaźniki dotyczą ilości zebranych odpadowych czynników chłodniczych, a po uruchomieniu instalacji do rozdziału mieszanin odpadowych czynników chłodniczych, będą opisywały ilość przetworzonych na instalacji mieszanin. W trakcie trwania projektu opracowywane są trzy raporty monitorowania wpływu na środowisko.

Na samym początku projektu, przedstawiliśmy raport bazowy monitorowania efektów środowiskowych, po roku trwania projektu opracowaliśmy raport śródokresowy monitorowania efektów środowiskowych, którego skróconą wersję przedstawiamy poniżej.

Na koniec projektu zostanie opublikowany finalny raport monitorowania efektów środowiskowych.

Zachęcamy do lektury. 👉 Fiszka

29 Sty 2021

Śródokresowy raport monitorowania wskaźników ekonomiczno-społecznych

W ramach projektu byliśmy zobowiązani do przygotowania śródokresowego raportu monitorowania wskaźników ekonomiczno-społecznych, a więc zbadania w jaki sposób realizacja projektu wpływa na świadomość społeczną dotyczącą zagospodarowania czynników chłodniczych. Dzięki temu badaniu nie tylko poznaliśmy poziom świadomości społecznej, ale także poznaliśmy główne przyczyny, z powodu których część czynników chłodniczych nie trafia do zagospodarowania.

Podczas zbierania danych do raportu przeprowadzone zostało badanie ankietowe wśród specjalistów w branży chłodnictwa i klimatyzacji, które zostało zestawione z ubiegłorocznym badaniem ankietowym. Jednocześnie Beneficjent pozyskał dane na temat ilości klientów przekazujących odzyskane czynniki do regeneracji za pomocą specjalistycznego systemu informatycznego, jaki posiada. Dzięki temu badaniu można było zaobserwować wzrost zainteresowania usługą regeneracji, co pokazuje iż działania marketingowe i uświadamiające Beneficjenta dają pozytywny efekt.

Na podstawie raportu przygotowaliśmy tę fiszkę, w której dokładnie można zapoznać się z badanymi aspektami oraz wynikami 😊

Zachęcamy do lektury. 👉 Fiszka