• Slide01
  • Slide02

logotyp nfosigwlife 150x107px Projekt Refrigerants LIFE Cycle jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 Aktualności

29 Sty 2021

Śródokresowy raport monitorowania wskaźników ekonomiczno-społecznych

W ramach projektu byliśmy zobowiązani do przygotowania śródokresowego raportu monitorowania wskaźników ekonomiczno-społecznych, a więc zbadania w jaki sposób realizacja projektu wpływa na świadomość społeczną dotyczącą zagospodarowania czynników chłodniczych. Dzięki temu badaniu nie tylko poznaliśmy poziom świadomości społecznej, ale także poznaliśmy główne przyczyny, z powodu których część czynników chłodniczych nie trafia do zagospodarowania.

Podczas zbierania danych do raportu przeprowadzone zostało badanie ankietowe wśród specjalistów w branży chłodnictwa i klimatyzacji, które zostało zestawione z ubiegłorocznym badaniem ankietowym. Jednocześnie Beneficjent pozyskał dane na temat ilości klientów przekazujących odzyskane czynniki do regeneracji za pomocą specjalistycznego systemu informatycznego, jaki posiada. Dzięki temu badaniu można było zaobserwować wzrost zainteresowania usługą regeneracji, co pokazuje iż działania marketingowe i uświadamiające Beneficjenta dają pozytywny efekt.

Na podstawie raportu przygotowaliśmy tę fiszkę, w której dokładnie można zapoznać się z badanymi aspektami oraz wynikami 😊

Zachęcamy do lektury. 👉 Fiszka

 

14 Paź 2020

Refrigerants LIFE Cycle na Chillventa eSpecial 2020

Będziemy nan ich uczestnizyć z naszym wirtualnym stoiskiem, gdzie nasi eksperci w dziedzinie czynników chłodniczych, ich regeneracji oraz innowacyjnych rozwiązań, przez cały czas trwania wydarzenia będą do dyspozycji odpowiadająć na wszystkie pytania.

W dniach 13 – 15.10 zapraszamy na stanowisko PROZON Fundacja Ochrony Klimatu, w którym opowiemy o:

  • Najważniejsze informacje dotyczące projektu
  • Kompleksowa separacja czynników chłodniczych, jako innowacyjny sposób na walkę ze zmianami klimatu
  • Nowa przyszłość branży chłodniczo – klimatyzacyjnej – dowiedz się więcej!
  • Oraz wiele innych!
Refrigerants LIFE
15 Wrz 2020

Zakup sprzętu

20200901 125224
 W ostatnim czasie zakupiliśmy 5 stacji do czynników palnych i 250 butli do odzysku czynników chłodniczych oraz 10 zbiorników tonowych 💪
Pozwoli nam to na bezpieczny odzysk z instalacji wszystkich stosowanych w Polsce czynników chłodniczych oraz zapewni miejsce na ich magazynowanie, gdzie będą oczekiwać na przetworzenie w naszej instalacji🔌🔧🔩
👉Fakt, że możemy magazynować czynniki w zbiornikach i butlach przekłada się na brak ich emisji do otoczenia, co prowadzi do zmniejszenia efektu cieplarnianego💥☀️
Więcej zdjęć w galerii!