• Slide01
  • Slide02

logotyp nfosigwlife 150x107px Projekt Refrigerants LIFE Cycle jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 Aktualności

25 Wrz 2023

RE-ELECTRO 4 LIFE - start nowego projektu

RE-ELECTRO 4 LIFE – innowacyjna idea ponownego wykorzystania elektroodpadów!

 

RE 4

Na początku września zespół projektu spotkał się w celu zainaugurowania realizacji kolejnego projektu PROZON, finansowanego ze środków unijnych. 

Rosnące z roku na rok ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE, dalej: elektroodpady) to duży problem globalny. Składają się na to zarówno przepisy, obowiązujące w danym kraju systemy zbierania i usuwania odpadów, jak i świadomość użytkowników urządzeń.

Obecne modele gospodarowania ZSEE skupiają się jedynie na procesie recyklingu, czyli  unieszkodliwianiu urządzeń elektronicznych poprzez ich rozdrabnianie i sortowanie pod względem materiałów, które zostaną zutylizowane lub po odpowiedniej obróbce użyte do tworzenia nowych produktów. Recykling nie skupia się na przyczynie powstawania odpadów tylko rozwiązuje skutki. Recycling powinien być używany w ostateczności, gdy nie jest możliwe ponowne użycie, ponieważ pozwala on głównie na wykorzystanie surowców wtórnych, ale nie redukuje ilości wprowadzanych urządzeń na rynek.

Projekt RE-ELECTRO 4 LIFE idzie o krok dalej, proponując model gospodarki o obiegu zamkniętym. Główną ideą jest stworzenie modelu RE-USE zdemontowanych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych, który pozwoli na maksymalne ponowne wykorzystanie elementów urządzeń jako części zamiennych używanych podczas napraw. Wdrożony model pozwoli na wydłużenie życia urządzeń i będzie katalizatorem pododobych działań na skalę europejską oraz zmian legislacyjnych dotyczących ponownego wykorzystania sprzętów.

Projekt realizuje konsorcjum złożone z podmiotów z wieloletnim doświadczeniem branżowym: PROZON, Politechnika Wrocławska, K-NET, EKOTEZ.

Daty realizacji projektu: 09.2023 - 02.2026.  

Projekt został dofinansowany z programu LIFE Komisji Europejskiej oraz polskiego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

zesp re electro

 

9 Sie 2023

27-28.06.2023 - Konferencja projektów LIFE

W ostatnim czasie braliśmy udział w spotkaniu Projektów LIFE pt. Projekty LIFE chronią klimat i środowisko: Zrównoważone inicjatywy dla lepszej przyszłości", które odbyło się w dniach 27-28 czerwca 2023 r. w Warszawie. Konferencja organizowana przez CAKE/KOBIZE/IOŚPIB w ramach projektu LIFE VIIEW2050.
➡ Mieliśmy okazję przedstawić prezentację naszego obecnego projektu Refrigerants LIFE Cycle oraz naszych przyszłych projektów.
➡ W dyskusję włączeni zostali również przedstawiciele zespołu ds. LIFE z NFOŚiGW oraz zespołu monitorującego projekty. Wraz z beneficjentami programu LIFE mieliśmy okazję do wymiany doświadczeń związanych z prowadzeniem projektów, jak również poznaliśmy nowe regulacje i perspektywy programu LIFE, ale również nowe zasady dotyczące monitorowania i rozliczania projektów.
Relacja z wydarzenia oraz informacje o spotkaniu zostały zamieszczone na stronie internetowej Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych (CAKE)

20230628 DSF7321 Poprawione Szum Zdjecie Family foto 800x600

20230628 DSF7141 Poprawione Szum Sala scaled

20230628 DSF7652 Poprawione Szum Jankiewicz 257x386

 
12 Lip 2023

V Spotkanie Komitetu Sterującego

 
👉 Za nami już V spotkanie Komitetu Sterującego, które odbyło się 1 czerwca 2023 r. Po długim czasie spotkań online, w końcu mogliśmy spotkać się na żywo.
✅ Cieszymy się, że mogliśmy się pochwalić naszym nowym oddziałem oraz innowacyjną instalacją.
✅ Komitet Sterujący ma bardzo ważną rolę w projekcie, zarówno monitoruje postępy prac oraz ocenia jak zostały zaplanowane przyszłe działania projektowe.
KSV 2