• Čeština
  • Polski
  • English
slide01
slide02
previous arrow
next arrow

Zapytanie ofertowe nr 01/2024/REELECTRO – regały windowe

18 kwietnia, 2024

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością powtórzenia ostatniego zapytania ofertowego, PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na dostawę automatycznego systemu magazynowania w ramach projektu „Wdrożenie modelu biznesowego gospodarki o obiegu zamkniętym do ponownego użycia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego” LIFE22-ENV-PL-RE-ELECTRO 4 LIFE, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE.

Informujemy, że termin składania ofert mija 26.04.2024 r. z końcem dnia.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik do zapytania – rysunek hali

Załącznik do zapytania – rysunek fragmentu hali