• Čeština
  • Polski
  • English
baner (4)
baner (4)
previous arrow
next arrow

Refrigerants Life Cycle

CEL GŁÓWNY:

Ograniczenie emisji F-gazów do atmosfery z sektora chłodniczo-klimatyzacyjnego

Dzięki wdrożeniu projektu możliwe będzie przetworzenie niemalże 100% odpadów czynników chłodniczych odzyskanych z instalacji i przekazanych do zagospodarowania. Ponadto, odpady czynników chłodniczych zamiast trafić do utylizacji termicznej, będą mogły zostać przetworzone i powtórnie wprowadzone na rynek jako pełnowartościowe produkty.

Dodatkowo, dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu możliwe będzie obniżenie kosztów zagospodarowania odpadów czynników chłodniczych, co zwiększy motywację wśród podmiotów do oddawania ich do regeneracji i separacji.

Zakłada się osiągnięcie na koniec projektu redukcji emisji HFC na poziomie 74 000 t ekwiwalentu CO2/rok.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Wykonanie, przetestowanie i wdrożenie demonstracyjnej instalacji do rozdziału odpadów mieszanin czynników chłodniczych

Instalacja do rozdziału odpadów mieszanin czynników chłodniczych jest już w trakcie budowy. Postępy prac będą regularnie pojawiały się na naszej stronie. Z końcem roku 2021 będziemy testowali instalację i wprowadzali ewentualne finalne poprawki. Na dalszym etapie przedsięwzięcia, technologia zostanie rozpowszechniona na rynku zarówno polskim, jak i europejskim.

Rozbudowa systemu gromadzenia odpadów czynników chłodniczych

Od początku projektu trwają intensywne prace nad rozbudową systemu gromadzenia odpadów czynników chłodniczych. Przed rozpoczęciem projektu, PROZON Fundacja Ochrony Klimatu współpracował z 340 podmiotami, które regularnie przekazywały czynniki chłodnicze do regeneracji. Do końca projektu planuję się zwiększenie tej liczby o 30%.

Pracujemy także nad rozwojem sieci 3R, dzięki czemu nasi klienci będą mogli przekazać nam czynnik w całej Polsce, a w przyszłości również na terenie Unii Europejskiej, dzięki rozbudowanej sieci punktów gromadzenia zużytych czynników chłodniczych. Takie rozwiązanie jest podyktowane oczekiwaniom klientów, którzy problem logistyczny wskazują jako jedną z głównych trudności w przekazaniu do regeneracji odpadów czynników chłodniczych.

Zwiększenie świadomości w branży chłodniczo – klimatyzacyjnej na temat środowiskowych aspektów zagospodarowania odpadów czynników chłodniczych.

Zwiększenie świadomości podmiotów z branży chłodniczo – klimatyzacyjnej pozytywnie wpłynie na proekologiczne zachowania osób związanych z branżą. Dzięki działaniom edukacyjnym, więcej osób nabędzie wiedzy na temat możliwości zagospodarowania odpadowych czynników chłodniczych – pozwoli to na uniknięcie wielu celowych emisji, które mogą mieć miejsce ze względu na brak wiedzy o możliwościach zagospodarowania tego typu odpadów.

Działania edukacyjne prowadzone są na bieżąco, a prezentacje projektu LIFE mają miejsce zarówno na targach, konferencjach, jak i na szkoleniach branżowych.

Więcej o projekcie na stronie: https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/project/details/5061

Zespół projektowy https://life-prozon.eu/nasz-zespol

 

Zachęcamy do obejrzenia filmu podsumowującego projekt Refrigerants LIFE Cycle

.

 

PLIKI DO POBRANIA

                                      Raport Laika                                        After LIFE PLAN