• Čeština
  • Polski
  • English
baner (4)
konferencja (1)
previous arrow
next arrow

RE-ELECTRO 4 LIFE

RE 4

CEL GŁÓWNY

Celem głównym projektu RE-ELECTRO 4 LIFE jest wdrożenie modelu biznesowego RE-USE opartego o gospodarkę o obiegu zamkniętym w celu ponownego użycia odzyskanych części z zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na przykładzie zdemontowanych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Wprowadzenie na rynek części zamiennych do urządzeń będzie skutkowało przedłużeniem życia istniejących już urządzeń, co ograniczy produkcję odpadów oraz konieczność zakupu nowych urządzeń.

Lokalizacja projektu: Polska, Niemcy, Czechy, Słowacja

Budżet   całość 3 642 376 €

% finansowanie z UE 60% 2 185 425 €

Czas trwania: 01.09.2023 – 28.02.2026

Konsorcjum projektu – koordynator: PROZON Fundacja Ochrony Klimatu  beneficjenci: K-NET, EKOTEZ, Politechnika Wrocławska

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

  • wzrost liczby dostępnych na rynku części zamiennych;
  • stworzenie prototypów do diagnostyki elementów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych;
  • wdrożenie sieci dystrybucji produktów;
  • rozbudowa sieci selektywnej zbiórki odpadów;
  • wzrost świadomości ekologicznej w temacie gospodarki o obiegu zamkniętym, second life i reuse wśród interesariuszy projektu.