• Čeština
  • Polski
  • English
slide01
slide02
previous arrow
next arrow

Zawiadomienie o wyborze oferty 01/2024/LEGALHFC

3 kwietnia, 2024

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o numerze 01/2024/LEGALHFC z 05.03.2024 r. dotyczącym dostawy analizatorów w ramach projektu LEGAL HFC 4LIFE – Opracowanie i wdrożenie modelu współpracy i narzędzi pomiędzy organami państwowymi i innymi podmiotami w celu poprawy monitoringu w obszarze HFC oraz ich nielegalnego obrotu” LIFE22-GIC-PL- LEGAL HFC 4 LIFE została wybrana oferta otrzymana od Wincenty Szerszeń WIGMORS z siedzibą we Wrocławiu (51-117) przy ul. Irysowej 5, NIP 915-000-01-99, REGON 931541413.