• Čeština
  • Polski
  • English
baner (4)
baner (4)
previous arrow
next arrow

Zapytanie ofertowe nr 01/2024/LEGALHFC z dnia 5.03.2024r.

5 marca, 2024

Szanowni Państwo,

 

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na dostawę analizatorów gazów w ramach projektu „LEGAL HFC 4LIFE – Opracowanie i wdrożenie modelu współpracy i narzędzi pomiędzy organami państwowymi i innymi podmiotami w celu poprawy monitoringu w obszarze HFC oraz ich nielegalnego obrotu” LIFE22-GIC-PL- LEGAL HFC 4 LIFE, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE.

Zamawiający planuje zakupić w ramach projektu łącznie 12 szt. Zamówienie powinno być zrealizowane w okresie wskazanym w ofercie, jednak nie później niż do końca 2024r. Dostawy urządzeń mogą być realizowane etapami.
Cena oferty powinna zawierać koszty dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 13.03.2024 r. (do końca dnia).

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy 

Oświadczenie o braku powiązań

Oświadczenie o poszanowaniu środowiska naturalnego