• Čeština
  • Polski
  • English
baner (4)
konferencja (1)
previous arrow
next arrow

Webinar edukacyjny – Rozporządzenie 2024/573

20 marca, 2024

Dnia 11 marca 2024 roku weszło w życie nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/573 z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, zmieniające dyrektywę (UE) 2019/1937
i uchylające rozporządzenie (UE) nr 517/2014.

 

ℹ️ Nowe Rozporządzenie zawiera szereg bardzo istotnych zmian w stosunku do Rozporządzenia (UE) nr 517/2014, m.in.
❌zaostrzenie harmonogramu redukcji wprowadzania do obrotu HFC,
❌wprowadzenie całkowitego zakazu obrotu w UE F-gazów w pojemnikach jednorazowego użytku,
❌zaostrzenie kar za nieprzestrzeganie przepisów zgodnie ze zmienianą obecnie Środowiskową Dyrektywą Karną.
W związku ze zmianami, które niesie dla branży chłodnictwa i klimatyzacji to Rozporządzenie, PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zorganizowała bezpłatny webinar edukacyjny. Spotkanie poprowadził profesor Janusz Kozakiewicz. W webinarze aktywny udział wzięło 280 osób, zapisanych było 497 osób.
Uczestnicy wysłuchali prezentacji profesora, który omówił kluczowe zmiany wobec poprzedniego Rozporządzenia 517/2014. Następnie ekspert odpowiadał na zadawane pytania.
Cieszymy się, że nasz webinar cieszył się tak dużym zainteresowaniem. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację tego wydarzenia. Link do pełnego nagrania dostępny jest pod linkiem.