• Čeština
  • Polski
  • English
baner (4)
baner (4)
previous arrow
next arrow

Zapytanie nr 01/2024/REELECTRO z dnia 5.03.2024 r.

5 marca, 2024

Szanowni Państwo,

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na dostawę automatycznego systemu magazynowania w ramach projektu „Wdrożenie modelu biznesowego gospodarki o obiegu zamkniętym do ponownego użycia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego” LIFE22-ENV-PL-RE-ELECTRO 4 LIFE, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE.

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu informuje, że w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego nie dokonano wyboru żadnego wykonawcy. 

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik do zapytania