• Čeština
  • Polski
  • English
slide01
slide02
previous arrow
next arrow

09.02.2023 Wizyta studyjna OHP

10 października, 2023
? W dniu 09.02.2023 Fundację PROZON, w formule wizyty studyjnej, odwiedziła grupa młodzieży z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP z Warszawy, hufiec Praga Południe.
? Dla uczestników oraz ich opiekunów wizyta w Fundacji była okazją do zapoznania się z nami, naszą misją, działalnością, bieżącymi zadaniami i zakresem aktywności na rzecz ochrony klimatu, nowymi nowoczesnymi projektami, usługami w branży ChiK i działaniami na rzecz ochrony warstwy ozonowej.?♻️
? Młodzież była zainteresowana aspektami ekologii i ochrony środowiska. Rozmawialiśmy m. in. o potrzebach ograniczenia emisji fluorowanych gazów cieplarnianych do atmosfery, kwestiach związanych z gospodarką obiegu zamkniętego. Uczestnicy spotkania zapoznali się również m. in. z zarysem projektu Refrigerants LIFE Cycle dotyczącego wdrożenia instalacji do rozdziału odpadów mieszanin czynników chłodniczych oraz elementami planu rozbudowy systemu gromadzenia odpadów czynników chłodniczych.

OHP 2

 
 OHP 3