• Čeština
  • Polski
  • English
baner (4)
baner (4)
previous arrow
next arrow

Coolspaces 4 LIFE podczas HVAC EXPO 2024

4 marca, 2024

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu jako partner projektu Coolspaces 4 LIFE podczas Warsaw HVAC Expo promował pionierską technologię w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy użyciu systemu chłodzenia zasilanego energią słoneczną.

Projekt Coolspaces 4 LIFE to nie tylko rewolucyjne pomysły, ale także krok w kierunku bardziej ekologicznej przyszłości. Dzięki zaangażowaniu możemy razem tworzyć nowe standardy na rzecz poprawy ochrony środowiska.

O projekcie:

Projekt COOLSPACES koncentruje się na opracowaniu, wdrożeniu i rozpowszechnieniu pionierskiej technologii w celu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przy użyciu systemu chłodzenia zasilanego energią słoneczną, mającego zastosowanie w całej Europie. Technologia ta znacznie zmniejszy emisje dwutlenku węgla i przyniesie korzyści ekonomiczne i środowiskowe dla lokalnych społeczności w postaci zarządzania ciepłem, będąc jednocześnie doskonałą strategią łagodzenia zmian klimatu, która powinna zostać włączona do miejskich planów działań na rzecz poprawy środowiska, aby przeciwdziałać tworzeniu się miejskich wysp ciepła. W ramach projektu wdrożona zostanie pilotażowa instalacja chłodnicza wykorzystująca innowacyjne czynniki chłodnicze o znikomym wpływie na efekt cieplarniany oraz panele fotowoltaiczne jako główne źródło energii.

COOLSPACES to konsorcjum 4 europejskich organizacji z Polski i Hiszpanii, łączące szeroki zakres wiedzy technicznej, instytucjonalnej i biznesowej.

Głównym celem projektu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, niepochodzącej z OZE, do napędzania systemów klimatyzacji zapewniających komfort cieplny budynku.

Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko i dzielili się z nami pasją do innowacji!

Udział w targach był dofinansowany przez Unię Europejską.