• Čeština
  • Polski
  • English
slide01
slide02
previous arrow
next arrow

DRUGIE SPOTKANIE Z GŁÓWNYMI ODBIORCAMI

10 października, 2023

Dnia 19.08.2020 odbyło się 2 spotkanie z głównymi odbiorcami, na którym uczestniczyli serwisanci i nadzorcy instalacji chłodniczo – klimatyzacyjnych.

Ze względu na COVID19, Koordynator Projektu przedstawił prezentację online.

Po spotkaniu, uczestnicy otrzymali ankiety, które posłużą do optymalizacji działań! ?