• Čeština
  • Polski
  • English
slide01
slide02
previous arrow
next arrow

Dzień Informacyjny LIFE

15 stycznia, 2024

Dzień Informacyjny LIFE 

11 stycznia w Warszawie odbył się Dzień Informacyjny LIFE, organizowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy LIFE w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W trakcie wydarzenia uczestnicy Dnia Informacyjnego LIFE wysłuchali wystąpień przedstawicieli Europejskiej Agencji Wykonawczej do spraw Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA), Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), którzy przedstawili szereg możliwości, jakie oferuje Program LIFE.

Wydarzenie było również okazją do odwiedzenia stoisk Projektów LIFE oraz Krajowych Punktów Kontaktowych z innych programów UE. To niezwykłe doświadczenie móc poznać tak ciekawe inicjatywy, które są realizowane w całej Polsce, a ich główne założenia opierają się w trosce o środowisko.

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu również była obecna podczas Dnia Informacyjnego ze swoimi trzema projektami: z realizowanym od 2019 Refrigerants Life Cycle oraz z LEGAL HFC 4 LIFE i RE-ELECTRO 4 LIFE, które równolegle otrzymały dofinansowanie w ciągu tego samego roku! Nasza aktywność została szczególnie doceniona, bowiem Prezes Krzysztof Grzegorczyk odebrał wyróżnienie dla PROZON Fundacji Ochrony Klimatu jako najbardziej zaangażowanego Beneficjenta LIFE!

Podczas Dnia Informacyjnego LIFE zaprezentowane zostały również efekty 15 lat zaangażowania NFOŚiGW we wspieranie projektów LIFE w Polsce. Przedstawione zostaną również oferty innych programów UE przez zaproszonych przedstawicieli Krajowych Punktów Kontaktowych: m.in. HORYZONT EUROPA (NCBR), URBACT oraz ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Czym jest Program LIFE?

Program LIFE jest jedynym programem zarządzanym na poziomie Komisji Europejskiej i w całości dedykowanym zagadnieniom ochrony środowiska, przyrody i klimatu oraz transformacji energetycznej. W ramach programu możliwe uzyskanie wsparcia na realizację m.in. projektów aktywnej ochrony przyrody na obszarach Natura 2000, testowania i przygotowania do szerokiego rozpowszechnienia rozwiązań mogących przyczynić się do poprawy stanu środowiska oraz przezwyciężania barier w przechodzeniu na czystą energię.

 

PROZON LIFE Nagroda PROZONstoisko PROZON