• Čeština
  • Polski
  • English
baner (4)
baner (4)
previous arrow
next arrow

Dzień Otwarty Fundacji PROZON – ogłoszenie podpisania projektu Refrigerants LIFE Cycle

5 września, 2019

aktualnosci 1 Dnia 14 czerwca br. w siedzibie PROZON FundacjiDnia 14 czerwca br. w siedzibie PROZON FundacjiOchrony Klimatu odbył się „Dzień OtwartyFundacji”. Wydarzenie to zgromadziło blisko 100uczestników, m. in. przedstawicieli administracjipaństwowej, instytutów naukowych, uczelnitechnicznych i firm branży chłodniczoklimatyzacyjnej.

Podczas części oficjalnej Krzysztof Grzegorczyk – Prezes Zarządu FundacjiPodczas części oficjalnej Krzysztof Grzegorczyk – Prezes Zarządu FundacjiPROZON po raz pierwszy podał do oficjalnej wiadomości informację orozpoczęciu projektu „Demonstracyjna instalacja do rozdziału mieszanin czynników chłodniczych”.

Projekt polega na budowie innowacyjnej na skalę światową instalacji, która umożliwi regenerację, dotychczas nie dających sięProjekt polega na budowie innowacyjnej na skalę światową instalacji, która umożliwi regenerację, dotychczas nie dających sięprzetworzyć, mieszanin czynników chłodniczych. To spowoduje zmniejszeniezapotrzebowania na pierwotne czynniki chłodnicze, a w konsekwencji znaczną redukcję emisji fluorowanych gazówcieplarnianych (tzw. F-gazów), które wpływają na zmiany klimatyczne. Projekt ograniczy emisję gazów cieplarnianychrównoważną około 100 tysięcy ton ekwiwalentu CO2 rocznie.

Innowacyjna instalacja powstanie w Warszawie. Środki na realizację przedsięwzięcia Fundacja pozyskała z funduszyInnowacyjna instalacja powstanie w Warszawie. Środki na realizację przedsięwzięcia Fundacja pozyskała z funduszyeuropejskich. Projekt wykonawczy instalacji zostanie sfinansowany z Programu Inteligentny Rozwój w kwocie 340 000 PLN.Natomiast etap inwestycyjny zostanie dotowany z Programu LIFE. Komisja Europejska przyznała dofinansowanie w wysokościblisko 1 mln EURO, co stanowi 55% wartości projektu. Obecnie PROZON stara się pozyskać dodatkowe finansowanie zNarodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który od początku bardzo wspierał projekt na etapiewnioskowania do KE. Projekt będzie realizowany przy współpracy z polską firmą Chemat Sp. z o.o. oraz partneremzagranicznym, firmą Ekotez spol. s r.o. z Czech.

Projekt występujący również pod nazwą „Refrigerants LIFE Cycle” wystartuje z dniem 01 lipca 2019r., natomiast na 2020 rokProjekt występujący również pod nazwą „Refrigerants LIFE Cycle” wystartuje z dniem 01 lipca 2019r., natomiast na 2020 rokzaplanowano rozpoczęcie budowy instalacji. Zgodnie z przyjętym harmonogramem z dniem 31.12.2021r. zakończone zostanąostatnie testy.

Oprócz Prezesa Zarządu Fundacji głos zabrali dr hab. inż. Janusz Kozakiewicz, profesor Instytutu Chemii Przemysłowej,Oprócz Prezesa Zarządu Fundacji głos zabrali dr hab. inż. Janusz Kozakiewicz, profesor Instytutu Chemii Przemysłowej,Kierownik Działu Ochrony Warstwy Ozonowej i Klimatu; Małgorzata Tomaszewska z Wydziału LIFE, Departamentu ds. OchronyPrzyrody i Edukacji Ekologicznej, NFOŚiGW; Piotr Paziewski, przedstawiciel Instytutu Systemów Elektronicznych z WydziałuElektroniki Wojskowej Akademii Technicznej oraz Marek Wawryniuk – Przewodniczący Rady Fundacji PROZON.

Kontynuując tradycję rozpoczętą na Gali 20-lecia Fundacji wręczono Statuetki Przyjaciela Klimatu. Wyróżnione nimi zostałyKontynuując tradycję rozpoczętą na Gali 20-lecia Fundacji wręczono Statuetki Przyjaciela Klimatu. Wyróżnione nimi zostałyfirmy i osoby, które w ocenie Fundacji odznaczają się troską o środowisko oraz pomagają jej w realizacji celów statutowych.

Oprócz części oficjalnej na uczestników Dnia Otwartego czekały pokazy i prezentacje przygotowane przez Centrum SzkoleńOprócz części oficjalnej na uczestników Dnia Otwartego czekały pokazy i prezentacje przygotowane przez Centrum SzkoleńFundacji PROZON. W Akademii Czynników Alternatywnych, która powstała w drugim etapie europejskiego programuszkoleniowego REAL Alternetives goście mogli obejrzeć laboratorium szkoleniowe wyposażone w zaawansowanetechnologicznie obiegi chłodnicze, gdzie na co dzień starannie dobrana kadra przygotowuje kursantów do egzaminu, któregopozytywny wynik pozwala uzyskać międzynarodowy certyfikat REAL Alternatives. Goście Dnia Otwartego mieli okazję zobaczyćprzygotowane specjalnie na tą okazję prezentacje: „Chłodnictwo z wykorzystaniem naturalnego czynnika chłodniczego CO2”oraz „Czynniki palne w chłodnictwie i klimatyzacji”. Swoją salę dla odwiedzających otworzyła również Akademia Lutowania iSpawania a Centrum Szkoleń Praktycznych przybliżyło zagadnienia związane z gospodarką gazem SF6 w obiegu zamkniętym.Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja przygotowana przez specjalistów z Centrum Regeneracji Fundacji PROZON -„Śladami Twojego Czynnika”.

Bardzo dużo widzów zgromadziła prezentacja dotycząca projektu „Refrigerants LIFE Cycle” prowadzona przez specjalistówBardzo dużo widzów zgromadziła prezentacja dotycząca projektu „Refrigerants LIFE Cycle” prowadzona przez specjalistówFundacji PROZON wraz z przedstawicielem firmy Chemat Sp. z o.o., którzy jeszcze długo po jej zakończeniu odpowiadali napytania gości.