• Čeština
  • Polski
  • English
baner (4)
konferencja (1)
previous arrow
next arrow

Dzień Otwarty projektu LEGAL HFC 4 LIFE

30 października, 2023

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu od 1 września 2023 roku realizuje projekt LEGAL HFC 4 LIFE, który jest finansowany ze środków unijnych. Jego głównym celem jest opracowanie oraz wdrożenie modelu współpracy i narzędzi pomiędzy organami państwowymi i innymi podmiotami w celu poprawy monitoringu w obszarze HFC oraz ich nielegalnego obrotu. Przemyt oraz handel tak pozyskanymi czynnikami nie pozwala na pełną realizację planu ograniczania stosowania HFC oraz redukcji emisji, które zakłada Rozporządzenie 517/2014 oraz jego nowelizacja.

Bardzo ważnym krokiem milowym w realizacji projektu był Dzień Otwarty LEGAL HFC 4 LIFE. PROZON Fundacja Ochrony Klimatu na to wydarzenie zaprosiła głównych interesariuszy projektu, m.in. przedstawicieli administracji publicznej (Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Klimatu i Środowiska), przedstawicieli Komendy Głównej, Komend Wojewódzkich i Centralnego Biura Śledczego. Zaproszenia otrzymali również przedstawiciele branży Chłodnictwa i Klimatyzacji, przedsiębiorcy oraz partnerzy PROZONu oraz dziennikarze zajmujący się tematyką ekologiczną i prośrodowiskową. W odpowiedzi na otrzymane wiadomości mailowe na wydarzenie zapisało się łącznie 217 osób.

Dzień Otwarty Projektu Legal HFC 4 Life przyniósł szereg ważnych wniosków i konkluzji: przemyt czynników chłodniczych stanowi istotne zagrożenie dla środowiska oraz zdrowia publicznego, a jego skala jest zatrważająca. Konieczne jest wdrożenie rygorystycznych przepisów i kontroli, aby ograniczyć przemyt czynników chłodniczych i promować legalne praktyki w branży chłodniczej. Dzień Otwarty Projektu LEGAL HFC 4 LIFE stanowił ważne wydarzenie, które skupiło uwagę na problematyce przemytu czynników chłodniczych i związanym z nią kwestiach prawnych. Uczestnicy mieli okazję zdobyć nową wiedzę, wymieniać doświadczenia oraz nawiązać kontakty z ekspertami w dziedzinie chłodnictwa i prawa ochrony środowiska. Projekt ten przyczyni się do podniesienia świadomości na temat konieczności działań mających na celu ochronę środowiska oraz promocję legalnych praktyk w dziedzinie czynników chłodniczych.

Organizatorzy wyrażają wdzięczność wszystkim prelegentom, uczestnikom i partnerom, którzy przyczynili się do sukcesu Dnia Otwartego projektu LEGAL HFC 4 LIFE. Projekt ten stanowi ważny krok w kierunku ochrony środowiska i promowania zrównoważonych praktyk w branży chłodniczej i klimatyzacyjnej.