• Čeština
  • Polski
  • English
slide01
slide02
previous arrow
next arrow

I Spotkanie konsorcjum RE-ELECTRO 4 LIFE

4 stycznia, 2024

W Grabcach Józefpolskich, gdzie swoją nową siedzibę ma PROZON Fundacja Ochrony Klimatu, 6 października 2023 roku odbyło się I spotkanie konsorcjum RE-ELECTRO 4 LIFE. W jego skład wchodzą PROZON, EKOTEZ, Politechnika Wrocławska i K-NET.

Na miejscu członkowie zespołu projektu wspólnie zwiedzili powstający obiekt, w którym będą realizowane główne założenia projektu. Ma on na celu wdrożenie modelu biznesowego RE-USE opartego o gospodarkę o obiegu zamkniętym w celu ponownego użycia odzyskanych części ze ZSEE na przykładzie zdemontowanych urządzeń CHiK.

Celami szczegółowymi są:

  • wzrost liczby dostępnych na rynku części zamiennych – 4500 szt./rok
  • wzrost liczby naprawionych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych – 1000 szt./rok
  • wdrożenie sieci dystrybucji produktów – Polska, Niemcy, Czechy i Słowacja
  • stworzenie stanowisk do diagnostyki elementów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych
  • rozbudowa sieci selektywnej zbiórki odpadów – 260 ton/rok
  • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych – 5 t CO2eq/rok
  • wzrost świadomości ekologicznej w temacie gospodarki o obiegu zamkniętym, second life i reuse wśród interesariuszy projektu i ogółu społeczeństwa.

Czas realizacji założeń zaplanowano do 28 lutego 2026 roku.