• Čeština
  • Polski
  • English
slide01
slide02
previous arrow
next arrow

Instalacja demonstracyjna do separacji mieszanin czynników chłodniczych

10 października, 2023

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na dostawę butli na czynniki chłodnicze w ramach realizacji projektu “Instalacja demonstracyjna do separacji mieszanin czynników chłodniczych” LIFE18 CCM/PL/001100 Refrigerants LIFE Cycle współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE.

 

 Zapytanie ofertowe
 Formularz ofertowy