• Čeština
  • Polski
  • English
slide01
slide02
previous arrow
next arrow

Projekt Refrigerants LIFE Cycle jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach Programu LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Instalacja demonstracyjna do separacji mieszanin czynników chłodniczych

10 października, 2023

PROZON Fundacja Ochrony Klimatu zaprasza do składania ofert na dostawę butli na czynniki chłodnicze w ramach realizacji projektu „Instalacja demonstracyjna do separacji mieszanin czynników chłodniczych” LIFE18 CCM/PL/001100 Refrigerants LIFE Cycle współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE.

 

 Zapytanie ofertowe
 Formularz ofertowy