• Čeština
  • Polski
  • English
baner (4)
baner (4)
previous arrow
next arrow

LEGAL HFC 4 LIFE – start nowego projektu

6 września, 2023
Na początku września zespół projektu spotkał się w celu zainaugurowania realizacji kolejnego projektu PROZON, finansowanego ze środków unijnych.
Celem głównym projektu LEGAL HFC 4 LIFE jest opracowanie i wdrożenie modelu współpracy i narzędzi pomiędzy organami państwowymi i innymi podmiotami w celu poprawy monitoringu w obszarze HFC oraz ich nielegalnego obrotu.

Projekt ma służyć wypracowaniu modelu współpracy między organami państwowymi w zakresie przemytu i nielegalnego obrotu HFC. W tym celu m.in. powstanie nowa witryna internetowa, która ma pełnić funkcję kompendium wiedzy dla zainteresowanych. W planach jest również stworzenie formularzy do anonimowych zgłoszeń nielegalnych działań.

Nadrzędnym celem jest podniesienie świadomości i wiedzy wśród przedstawicieli branży Chłodnictwa i Klimatyzacji (ChiK), urzędników państwowych oraz ogółu społeczeństwa z zakresu postępowania z nielegalnym HFC oraz zmian legislacyjnych, a także zwrócenie uwagi na problem przemytu czynników. W tym celu w projekcie przewidziany jest również szereg szkoleń dla urzędników państwowych oraz branży Chłodnictwa i Klimatyzacji, a także organizacja paneli dyskusyjnych z branżą chłodniczą w celu wspólnego wypracowania głosu branży.

Daty realizacji projektu: 09.2023 – 08.2026. Projekt został dofinansowany z programu LIFE Komisji Europejskiej.

 

zesp legal hfc kadrowane Easy Resizecom